ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049457 ปัญหาที่ดินทับซ้อนอนัน1 สิงหาคม 2556

  คำถาม
  ปัญหาที่ดินทับซ้อน

  เรียน อาจารย์มีชัย

  กระผม ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทับซ้อน เนื่องด้วยกระผมมีที่ดินอยู่หนึ่งแปลง (ได้รับมาจาก มรดก) ซึ่งแต่เดิมที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่เอกสารสิทธิใดๆ เลย   เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2543 มีเพื่อนบ้านซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับได้ทำการรังวัด เพื่อ ออก โฉนดที่ดิน ได้รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของกระผม และกระผมได้โต้แย้งว่าการรังวัดนั้น ได้รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของกระผม      ซึ่งเพื่อบ้านได้รับทราบพร้อมกับได้แจ้งให้ทราบว่า หากกระผมมีโอกาสทำการรังวัดที่ดิน(ทีมีปัญหา) เพื่อออกโฉนดที่ดิน จะยินยอมชี้เขตแดนให้ถูกต้อง  พร้อมกันนี้เพื่อนบ้านคนดังกล่าวได้ทำข้อตกลงตามข้อเท็จจริงข้างต้น และพยาน ลงนามด้วยแล้ว  และหลังจากนั้น กระผมได้ทำการเกษตรในที่ดินที่มีปัญหามาตลอด  จนกระทั่ง ในปี 2556 กระผมจะทำการรังวัดที่ดิน แปลงดังกล่าว ปรากฎว่า เพื่อบ้านที่มีที่ดินติดกัน กับไม่ยินยอมปฏิบัติตาม ที่ได้ทำข้อตกลงไว้  ดังนั้น กระผมจึงใครขอสอบถามอาจารย์ ดังนี้

  1. ที่ดินที่มีการทับซ้อน กระผมสามารถรังวัดที่ดิน ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้หรือไม่ และจะต้องทำอย่างไร

  2. กรณี เพื่อบ้านคนดังกล่าว ไม่ปฏิบัติ ตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้ สามารถนำฟ้องร้องต่อศาลได้หรือไม่

  3. หากมีการฟ้องร้อง ค่าใช้จ่ายในศาลรวมกับค่าทนาย จะเป็นภาระของฝ่ายใด

  สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณอาจารย์มาล่วงหน้า และขอให้อาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

  คำตอบ

  1. เวลาไปรังวัด ก็ต้องรังวัดกันตามที่เป็นจริงที่ระบุไว้ในโฉนดหรือในเอกสารสิทธิ์  ถ้าที่ดินคุณมีโฉนดแล้ว ก็อาจไปขอตรวจสอบรังวัดได้ที่สำนักงานที่ดิน ถ้ายังไม่มีโฉนด ก็ควรถือโอกาสขอออกโฉนดไปพร้อม ๆ กับการขอรังวัด

  2. ถ้าข้อตกลงนั้นได้ทำกันเป็นหนังสือไว้ ก็ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้  แต่ในเวลาฟ้องร้องควรฟ้องในสองแนวทาง คือ แนวทางตามที่ได้ตกลงกันไว้ ส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือ ที่ดินส่วนที่เป็นของคุณและคุณครอบครองใช้สอยมาโดยตลอด ที่โฉนดที่ดินของเพื่อนบ้านรุกล้ำเข้ามานั้น คุณควรยกเรื่องการครอบครองปรปักษ์ด้วย

  3. ค่าใช้จ่ายและค่าทนายความก็ต้องเป็นภาระของคุณ  ส่วนเมื่อคุณชนะคดีแล้ว ศาลสั่งให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ให้คุณ ซึ่งก็จะน้อยกว่าที่คุณต้องเสียจริง ๆ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 สิงหาคม 2556