ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047001 ที่ดิน สปก.กฤษณะ ทองมาก24 พฤษภาคม 2555

  คำถาม
  ที่ดิน สปก.

  มีที่ดินในพื้นที่ สปก. จำนวนหนึ่ง ที่ยังไม่ได้ออกหนังสื่อ/เอกสาร(โฉนด สปก.) แต่ทาง สปก.ได้รางวัดพื้นที่ฯทำผังที่ดินแล้ว (ผู้ครอบครองเดิม แขวน สิทธิไว้ ) ยังไม่มีการลงชื่อใดๆในเอกสารสิทธิ ที่สปก.

     ในเบื่องต้นได้สอบถาม เจ้าหน้าที่ สปก. ที่ดินพื้นนี้ รอการลงชื่อและกระจายมอบสิทธิให้กับผู้ที่จะมาครอบครองต่อไป.

   มีการขายที่ดินดังกล่าวให้ญาติๆ แล้ว ไปที่ สำนักงาน สปก. โดย ผู้ครอบครองสิทธิ "เดิม "มีการลงนาม บันทึกข้อความ ในผังที่ดิน สปก.ดังกล่าว "ขอมอบสิทธิและการครอบครองการเขาทำประโยชน์ในที่ดิน สปก.พื้นนี้ และไม่คัดค้านเรียกร้องใดๆ จากผู้ที่มาครอบครองต่อไป"(เจ้าหน้าที่ สปก.ให้ผู้ครอบครอง "เดิม" โอน/มอบสทิธิให้ผู้ครอบครองรายใหม่) 

       ถ้าเป็นแบบนี้หรือลักษณนี้ ผู้ครอบครองรายใหม่ มีสิทธิเป็นเจ้าของ/มีสิทธิ ในที่ดิน สปก. พื้นนี้ได้หรือไม่? 

                                                               นับถือ

                         Mobil  081 658 8267         กฤษณะ

  คำตอบ
  ถ้าผู้ครอบครองรายใหม่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร และไม่มีที่ดินทำกินอื่น และได้รับอนุญาตจาก สปก.แล้ว ก็ครอบครองได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 พฤษภาคม 2555