ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044886 ซื้อที่ดินโดยสุจริตผู้มีทุกข์8 มิถุนายน 2554

  คำถาม
  ซื้อที่ดินโดยสุจริต

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย ค่ะ

       ขณะนี้ดิฉันมีทุกข์อยากได้รับคำแนะนำค่ะ ประเด็นมีว่า ดิฉันซื้อที่ดินจากการประกาศขายของธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อปี 2552 โดยที่ดินแปลงนี้มีประวัติ ดังนี้

  1. นาย ข. เจ้าของเดิมนำไปจำนองกับ ธนาคาร ก. เมื่อ ปี 2536

  2. นาย ข. ถูกศาลตัดสินให้แพ้คดี นาย ค. ชดใช้เงิน ประมาณ 1 ล้านบาท เมื่อ ปี 3538

  3. นาย ค. ฟ้องขอให้นำที่ดินขายทอดตลาด   ธนาคาร ก. ร้องขอรับชำระหนี้จำนอง

  4. กรมบังคับคดี นำที่ดินออกขาย 3 ครั้ง  ครั้งแรก ไม่มีผู้ซื้อ  ครั้งที่ 2 ธนาคาร ก.ซื้อได้  ผู้แทน นาย ข.คัดค้านการขายทอดตลาด ว่าราคาต่ำไป

  5. กรมบังคับคดี ยกเลิกการขายครั้งที่ 2 โดยกำชับว่าครั้งที่ 3 ให้นาย ข.หาผู้ซื้อให้ได้ในราคาที่ต้องการ 

  6. กรมฯ ขายทอดตลาดครั้งที่ 3  ปี 2548 ธ.ซื้อได้ในราคาเท่าครั้งที่ 2 โดยผู้ที่ นาย ข.หามาเพื่อสู้ราคามาไม่ทัน  ได้มีการเคาะขายให้ธนาคารไปเรียบร้อยแล้ว

  7. ธนาคาร ก. นำไปโอนกรรมสิทธิตามคำสั่งศาลเรียบร้อย   นาย ข.ไปร้องศาลขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด เนื่องจากเจ้าพนักงานบังคับคดีประมาทเลินเล่อร้ายแรง ขายในราคาที่ต่ำไป

  8. สำนักงานบังคับคดีมีหนังสือรายงานมาที่ศาลว่าดำเนินการถูกต้องทุกประการ ราคาที่ขายเหมาะสม  

  9. ในการไต่สวนของศาล ธนาคารไมได้เข้ามาคัดค้าน (เนื่องจากเกิดความผิดพลาดบางอย่าง)  เจ้าพนักงานบังคับคดี ก็ไม่ได้มา  ศาลจึงฟังแต่พยานของผู้ร้องฝ่ายเดียว (คือผู้ที่จะเข้ามาซื้อที่ดินในการขายทอดตลาดครั้งที่ 3 แต่มาไม่ทัน) ว่าเขาพร้อมที่จะให้ราคาที่สูงกว่า เนื่องจากที่ดินทำเลดี แต่ข้อเท็จจริงที่ดินมีลักษณะเป็นที่ดินตาบอด)  ศาลมีคำพิพากษาให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ให้ดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ ในปี 2549

  10 หลังจากศาลมีคำสั่ง ตามข้อ 9 ไม่มีการดำเนินการใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  (นาย ข.ถูกศาลสั่งล้มลาย ปี 2549   ปี 2553 ถูกปลดจากการล้มละลาย)

  11. ปี 2552 ธนาคาร ก. ประกาศขายที่ดินนี้ และดิฉันซื้อมาและโอนทางทะเบียนที่สำนักงานที่ดินเรียบร้อยโดยสุจริตโดยไม่ได้รับทราบเรื่องใดๆ มาก่อน หลังจากนั้นได้ดำเนินการพัฒนาที่ดิน จดภาระจำยอมโดยจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้ออกถนนได้และปลูกสร้างอาคารไปบางส่วน หมดเงินไปมาก

  12. ปี 2554 ทนายความของ นาย ข. ยื่นโนติสให้ดิฉัน โอนที่ดินกลับให้นาย ข. รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ และจ่ายค่าเสียโอกาสให้นาย ข.

       สิ่งที่ต้องการเรียนถามท่านอาจารย์ คือ

       1. ดิฉันได้รับการเยียวยาจากผู้ใด ได้เพียงใด (ได้ติดต่อกับธนาคารแล้ว ธนาคารขอเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง )

  2. ดิฉันต้องเตรียมตัวอย่างไรในการต่อสู้เรื่องนี้  ถึงจะได้รับความยุติธรรม

  3. โอกาสที่ดิฉันจะรักษาที่ดินแปลงนี้ไว้มีมากน้อยเพียงใด เนื่องจากหลังจากที่ดิฉันพัฒนาไปแล้วราคาที่ดินแปลงนี้สูงขึ้นมาก

      ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ เพราะขณะนี้เป็นทุกข์มากไม่นึกว่าจะต้องพบเรื่องแบบนี้   

   

  คำตอบ

  1. ไม่มีใครเยียวยาให้ได้ เพราะคุณยังไม่ได้เสียหายอะไร การที่อยู่ ๆ มีคนมาบอกให้คุณโอนที่ดินคืนให้เขา แล้วคุณขืนโอนไป ก็เท่ากับคุณเต็มใจยกที่ดินให้เขา แล้วจะไปเรียกให้ใครเยียวยาได้

  2. ก็คงต้องหาทนายความไปสู้กับเขา

  3. ถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เล่ามาโอกาสของคุณก็น่าจะมี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 มิถุนายน 2554