ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  043011 พิทักษทรัพย์เคน16 ธันวาคม 2553

  คำถาม
  พิทักษทรัพย์

  เรียน อ.มีชัย

  1  ผมถูกฟ้องอายัดทรัพย์แล้ว เมื่อ 21 ตค 2553 และได้เช็คทางออนไลน์พบว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาเดือน กพ. 2554 หมายความว่าอย่างไรครับ

  2  ตอนนี้บัญชีในธนาคารถูกระงับไปแล้ว แต่ผมได้เอาเงินเข้าบัญชีเพื่อตัดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า จะขอเงินคืนเพื่อชำระค่าน้ำได้หรือไม่

  3  บ้านที่อยู่ได้ขายให้ญาตไปแล้ว แต่มิเตอร์น้ำ ไฟฟ้า ยังเปนชื่อผมอยู่ จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ รวมถึงทะเบียนบ้านมีชื่อผมเปนเจ้าบ้าน  เพราะคนซื่อเขาไม่ได้ให้โอน ปัจจุบันผมทำงานอยู่ ตปท.

  4  ภรรยาทำประกันชีวิตเอาไว้ จะมีผลอะไรหรื่อไม่

  5  ภรรยาซืื้อสลากออมสินไว้ จะถูกยึดด้วยหรือไม่ รวมถึงเงินฝากในธนาคาร

  6  ปัจจุบันผมเปนบุคคลล้มละลายหรื่อยัง

  7  ปัจจุบันไม่มีทรัพย์สินอะไร ผมจะทำงานอะไรได้บ้าง หากกลับมาเมื่องไทย และถ้ากลับมาแล้ว จะขออนุญาตกลับไปทำงานได้อีกหรื่อไม่

     ขอกราบขอบพระคุณครับ

  คำตอบ

  1. น่าจะไม่ใช่เป็นการอายัดทรัพย์ น่าจะเป็นการพิทักษ์ทรัพย์หรือเป็นการล้มละลายเสียมากกว่า  ควรตรวจสอบเสียให้แน่โดยไปขอคัดคำสั่งศาลเสีย จะได้รู้ว่าถูกฟ้องเรื่องอะไร

  2. ถ้าไม่รู้เรื่องในข้อ ๑ ก็ตอบปัญหาข้อ ๒ ถึง ข้อ ๗ ไม่ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 ธันวาคม 2553