ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  040587 ล้มละลายแล้วหรือยังไทยมุสลิม13 มิถุนายน 2553

  คำถาม
  ล้มละลายแล้วหรือยัง

  กราบเรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพครับ
   ศาลมีคำพิพากษาให้กรรมการอิสลามท่านหนึ่งล้มละลายเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553   มีการประกาศโฆษณาพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 24 ต.ค.2550 แต่กรรมการท่านนี้ชอบอ้างกับคนทั่วไปว่าเขาอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาอยู่ คดียังไม่ถึงที่สุด เขายังไม่ได้ล้มละลาย  ซึ่งการเป็นเป็นบุคคล้มละลายเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามตามกฎหมาย พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  ขอความรู้จากอาจารย์หน่อยครับว่า
   1.เขาตกเป็นบุคคลล้มละลายตามกฎหมายแล้วหรือยังครับ
     2.หากเขาตกเป็นคนล้มละลายแล้ว มีผู้ร้องเรียนขึ้นมา แต่คณะกรรมการกลางฯที่มีอำนาจถอดถอน ไม่ยอมบรรจุวาระให้มีการพิจารณาถอดถอน หรือ มีมติกันแล้วแต่มีผู้งดใช้สิทธิเกือบทั้งหมด  อยากทราบว่ากรรมการที่ไม่ยอมโหวดให้มีการถอดถอน จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ 
   3.หากคณะกรรมการมีทั้งหมด 55 คน มีผู้เข้าประชุม 50 คน แต่งดออกเสียง 30 เสียง เสียงที่ให้ถอดมี 15 เสียง และไม่ให้ถอด 5 เสียง อยากทราบว่า นี่ถือเป็นมติเสียงข้างมากให้ถอดถอนแล้วหรือยังครับ
   4.รัฐมนตรีที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งทราบเรื่องการขาดคุณสมบัติดังกล่าวดี  แต่ไม่ยอมดำเนินใดๆ ให้คณะกรรมการกลางฯ มีมติถอดถอนให้เป็นไปตามกฎหมาย  รัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการจะมีความผิดอะไรบ้างมั้ยครับ
                  ขอบพระคุณสำหรับคำตอบทุกข้อครับ
                                        ไทยมุสลิม

  คำตอบ

  1. ถ้ามีคำพิพากษาให้เขาล้มละลาย เขาก็ย่อมเป็นคนล้มละลายแล้ว แต่ตามที่เล่ามา ที่ว่าศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นั้น ดูจะขัดกันอยู่ ถ้าศาลยังสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์อยู่ ก็แสดงว่าศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าล้มละลาย ควรตรวจสอบเสียให้แน่นอนก่อน

  2. การลงคะแนนในคณะกรรมการย่อมเป็นดุลพินิจของกรรมการแต่ละคน จะไปบังคับเขาคงไม่ได้

  3. เป็นมติแล้ว

  4. รัฐมนตรีไม่มีอำนาจที่จะให้คณะกรรมการกลางมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 มิถุนายน 2553