ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051872 ขอกลับเข้ารับราชการราเชนทร์ เสรีสกุลไชย16 เมษายน 2559

  คำถาม
  ขอกลับเข้ารับราชการ
  สวัสดีครับ..อาจารย์..
             กระผม... นายราเชนทร์ เสรีสกุลไชย นักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการโดยวิธีคัดเลือก เมื่อปี 2544 ลาออกจากราชการ ก่อนลาออกตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว ในปี 2552 อายุราชการ 7 ปี 10 เดือน เคยยื่นเอกสารขอบรรจุกลับรับราชการที่จังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2556 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ไม่มีตำแหน่งว่าง แต่หน่วยงานอยากรับเข้าปฏิบัติงานจึงทำหนังสือไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอตำแหน่งว่างให้ แต่กระทรวงสาธารณสุขตอบปฏิเสธกลับว่าต้องสงวนตำแหน่งไว้บริหารจัดการในภาพรวม ไม่สามารถอนุมัติตำแหน่งให้ได้ กระผมจึงขอสมัครเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อรอตำแหน่งว่างในจังหวัดเพื่อขอบรรจุกลับ แต่พอมีตำแหน่งว่างจากการลาออก และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทขอใช้ตำแหน่งว่าง กระทรวงฯ ก็ไม่ให้ใช้เหตุผลคือต้องส่งคืนเพื่อไปยุบรวมจัดสรรตำแหน่งใหม่ ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2559 กระผมสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ( กพ. เปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ ให้สอบแข่งขันแทนการคัดเลือกบรรจุ) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งเป็นระดับ ปฏิบัติงาน และเป็นตำแหน่งเดิมก่อนลาออก หลังจากนั้นก็ให้ไปรายงานตัวที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เพื่อเลือกสถานที่และจังหวัดที่ปฏิบัติงาน กระผมเลือกปฏิบัติงานที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเดิมก่อนลาออก กระผมก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่กระทรวงฯ ว่าเคยเป็นข้าราชการจะขอบรรจุกลับได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่ กระทรวงฯ ก็ปรึกษากันแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้ ต้องหารือกับ เจ้านายก่อน ประเด็นก็คือตำแหน่งที่ได้มาใหม่นี้ ได้มาจากการอนุมัติของ ครม. เมื่อปี 2555 เพื่อบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ให้มาเพื่อบรรจุใหม่ จะใช้บรรจุกลับได้หรือไม่? เจ้าหน้าที่ กระทรวงฯ ก็ขอเอกสารทั้งหมดที่เคยยื่นขอบรรจุกลับ เมื่อเมื่อปี 2556 ไปไว้เพื่อปรึกษาเจ้านายก่อน และเจ้าหน้าที่ กระทรวงฯ ก็ให้หนังสือส่งตัวถึงผู้ว่าฯ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำคำสั่งบรรจุ วันที่ 18 มีนาคม 2559 กระผมก็ถือหนังสือมารายงานตัวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ตามกำหนด และเจ้าหน้าที่ ที่จังหวัดก็ให้เขียนใบ กพ.7 ใหม่ ผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่จังหวัดว่ากระผมเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งในตำแหน่งนี้ จะขอบรรจุกลับ ได้หรือไม่? เจ้าหน้าที่จังหวัด...ก็โทรปรึกษากระทรวงฯทันที แล้วบอกว่ากระทรวงให้ทำหนังสือขอหารือเพื่อใช้ตำแหน่งเพื่อขอบรรจุกลับเข้าไปที่กระทรวงฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ก็ให้กระผมเขียนเอกสารขอบรรจุกลับเข้ารับราชการและแนบเอกสารประกอบทุกอย่างตามระเบียบ ผมก็หามาให้อย่างรวดเร็ว และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ นครสวรรค์เพื่อทำตามคำแนะนำจากกระทรวงฯ  2 สัปดาห์ผ่านมาเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า ผู้ว่าฯ จ.นครสวรรค์ ไม่อนุมัติหนังสือข้อหารือในเรื่องนี้ เพราะกระทรวงฯ มีหนังสือส่งตัวมาเพื่อ บรรจุใหม่ ให้ทำคำสั่งบรรจุใหม่ ไม่สามารถบรรจุกลับได้ แต่นับอายุราชการให้กรณีคำนวนบำเน็จบำนาญหลังเกษียณ แต่ต้องเริ่มขั้นเงินเดือนและระดับ ปฏิบัติงาน ใหม่ ไม่สามารถนับเงินเดือนและผลงานเดิม ที่ทำระดับ ชำนาญงาน ก่อนลาออกได้ กระผมก็อยากเรียนถาม ดังนี้..ครับ
             1. หลักเกณฑ์แบบนี้สามารถบรรจุกลับได้หรือไม่ครับ?
             2. ถ้าทำได้ผมควรทำอย่างไรต่อครับ จังหวัดบอกทำให้ได้เท่านี้?

  คำตอบ
  1. บรรจุกลับได้ แต่จังหวัดคงกลัวว่าจะยุ่งยาก เลยไ่ม่อยากดำเนินการให้ เพราะต้องเริ่มตั้งเรื่องใหม่
  2. ถ้าคุณสามารถดำเนินการได้ ก็ควรให้เขาบรรจุไป แต่ทำบันทึกต่อผู้บังคับบัญชาว่าขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อให้ทางราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการต่อไป  (ถ้าไม่ทำให้ผู้บังคับบัญชาเขาหมั่นไส้เสียก่อน ก็ควรทำ แต่ก่อนทำควรไปพูดจากับเขาเพื่อให้เขาเข้าใจและเห็นใจ เสียก่อน)

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 เมษายน 2559