ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049303 สถานะและการนับอายุราชการของข้าราชการข้าราชการใกล้เกษียณ21 มิถุนายน 2556

  คำถาม
  สถานะและการนับอายุราชการของข้าราชการ

  1.ข้าราชการพลเรือนสามัญถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ตามมติของ อ.ก.พ.กรม ให้ออกจากราชการ (เมื่อปี 2527) ต่อมาข้าราชการผู้นั้นได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษต่อ ก.พ. (ตามพรบ.ข้าราชการพลเรือน 2518) และ นายกรัฐมนตรีสั่งตามมติของ ก.พ.ให้ลดโทษเป็นลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น และสั่งให้กลับเข้ารับราชการตามเดิม(เมื่อปี 2531)

  2.ขออนุญาตเรียนถามว่า สถานะของข้าราชการผู้นั้นในระหว่าง  วันที่ออกจากราชการจนถึงวันที่กลับเข้ารับราชการจะเป็นกรณีใด ดังนี้

        2.1 ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นไม่เคยถูกออกจากราชการมาตั้งแต่ต้น และคงมีสถานะความเป็นข้าราชการมาโดยตลอด หรือ

         2.2 ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้นเริ่มเข้ารับราชการใหม่ ตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กลับเข้ารับราชการ

   3. การนับอายุราชการเพื่อการรับบำเหน็จบำนาญจะเป็นกรณีใด ดังนี้

          3.1 อายุราชการต่อเนื่องตั้งแต่ต้น โดยรวมอายุราชการในระหว่างที่ออกจากราชการด้วย

           3.2 อายุราชการไม่ต่อเนื่อง โดยนับรวมเฉพาะอายุราชการเมื่อก่อนออกจากราชการกับอายุราชการที่เข้ารับราชการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

            3.3 อายุราชการเริ่มนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการตามคำสั่งของ นายกรัฐมนตรี

                     ขออนุญาตกราบเรียนถามท่่านอาจารย์ครับ

   

  คำตอบ

  2  เป็นไปตามข้อ 2.1

  3  เป็นไปตามข้อ 3.1

       แต่ทั้งนี้ต้องดูคำสั่งที่ลดโทษเป็นสำคัญดัวย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มิถุนายน 2556