ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047936 ผิดวินัยข้าราชการ.21 กันยายน 2555

  คำถาม
  ผิดวินัยข้าราชการ

  เรียน อ. มีชัย

   1.  การทำผิดระเบียบวินัยข้าราชการการเรื่อง ปกปิด ข้อเท็จจริง ที่ควรแจ้ง (มาตราเกี่ยวกับ รายงานเท็จ) สมมุติว่า ถ้าผิดจริง เช่น มีเอกสารแสดงว่า เรารู้เรื่องนั้น แต่ไม่บอกออก เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวบางอย่าง ทางราชการสามารถสั่งลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน หรือ เรียกให้มาชี้แจงเลย ได้หรือไม่

  2.  ถ้าข้อ 1 ทางราชการการสามารถทำได้โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวน

       ขณะนี้รับทุนฯราชการไปศึกษาอยู่  ในสัญญาฯระบุว่า จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการทุกอย่างขณะศึกษาอยู่ ที่นี้ ทางราชการสามารถสั่งยกเลิกการศึกษาโดยอ้างว่าทำผิดระเบียบวินัยข้าราชการตาม ข้อ 1 (โดยไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัย หรือ เรียกให้ไปชี้แจงใดๆ )

      ทางราชการสามารถทำได้หรือไม่

  3.  อธิบดีที่ถูกสั่งย้ายไปทำงานที่อื่นแล้ว และมีอธิบดีคนใหม่มานั่งทำงานแทนแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีพระบรมราชการโองการฯออกมา

       อธิบดีคนเก่าที่ย้ายไปแล้ว (แต่ยังไม่มีพระบรมราชการโองการออกมา แต่ตัวไปทำงานที่อื่นแล้ว) สามารถเซ็นคำสั่งให้ลาออกจากราชการย้อนหลังได้หรือไม่ เหมือนมีเจ้าหน้าที่นำหนังสือไปให้เซ็น รายละเอียดดังนี้

    -  หัวจดหมาย หรือ บันทึก ระบุวันที่ในขณะที่ยังทำงานอยู่

   -  วันที่เซ็นคำสั่ง เป็นวันที่ ตัวอธิบดีไปทำงานที่อื่นแล้ว และ มีคนใหม่มานั่งทำงานแล้ว แต่รอราชการโองการอยู่

   -  คาดว่าน่าจะมีการ lock เลขที่หนังสือราชการไว้ก่อนแล้ว

      คำสั่งที่ออกมาในลักษณะนี้ จะมีผลทางกฏหมายหรือไม่

     ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  ขอแสดงความนับถือ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  คำตอบ

  1. ถ้าเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาก็อาจสั่งลงโทษโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  แต่เขามีกระบวนการบางอย่างที่ต้องดำเนินการ เช่นได้มีการสืบสวน แจ้งข้อหา ฟังคำชี้แจง เป็นต้น

  2. ถ้าเขาลงโทษได้ คนถูกลงโทษก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำผิดวินัย และอาจถูกบอกเลิกทุนได้

  3. คำถามอย่างนี้ตอบไม่ได้ เพราะเป็นคำถามที่บอกข้อเท็จจริงเฉพาะส่วนที่อยากบอก ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 กันยายน 2555