ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047343 การตีความกฎหมายเลิ่อนชั้นเงินเดือนพล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง5 กรกฎาคม 2555

  คำถาม
  การตีความกฎหมายเลิ่อนชั้นเงินเดือน
  กราบเรียน อาจารย์มีชัย ที่เคารพอย่างสูง
       กระผมมีปัญหาในเริ่องการตีความ กฎ กพ.เรื่องการเลื่อนช้ันของข้่าราชการ  ที่ไม่มีผู้ใดจะตอบได้ดังนี้
     ในกฎ กพ.ข้อ ๘ เขียนว่า"ข้าราชการซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยูในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
        (๑)  ในครึ่งปีที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าระดับพอใช้หร๊อร้อยละหกสิบ
        (๒)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าลงโทษภาคทัณฑ์  หรือ ไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ถูกลงโทษในคดีความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯลฯ
        (๓)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่าสองเดือน
        (๔)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผล
        (๕)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ เดือนฯลฯ
  ...............
      (๙)  ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการฯลฯ "

    ข้อสงสัยของกระผมอยู่ในข้อ (๒) กฏ ใช้ คำว่า "หรือ" ดังนั้นหากข้าราชการที่ไม่ผิด วินัย  แต่ มีคดีอาญา (หรือผิดวินัย แต่ไม่มีอาญา) ก็ถือว่าข้อนี้ ผ่าน และ เลื่อน งด.ได้ซิครับ
    ทำไมไม่ใช้คำว่า "และ" แทน "หริอ" หริอไม่ ก็ ยกเรื่อง อาญา ไปขึ้นเป็น           วงเล็บใหม่เลยครับ
  กระผมสงสัยในทฤษฎี ของ LOGIC กับ กฎหมาย ว่าไม่ไปด้วยกันหรือครับ
   ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
  พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง
  5Jul12
  คำตอบ

  เรียน พล.ร.อ.ประเสริฐ

      การใช้คำว่า "หรือ" ก็เพื่อให้สื่อความหมายว่า เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เข้าข่ายแล้ว  ถ้าใช้คำว่า "และ" ก็จะต้องแปลว่าต้องครบทั้ง ๒ อย่าง เช่น ถ้ากำหนดว่า คนที่จะเป็นนายพลเรือได้ จะต้องจบโรงเรียนนายเรือ หรือมีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  อย่างนี้ก็แปลว่า คนที่จบโรงเรียนนายเรือ จะอายุเท่าไรก็เป็นนายพลเรือได้ แต่ถ้าไม่จบโรงเรียนนายเรือ ก็ต้องรอจนอายุ ๕๐ ปีแล้วจึงจะเป็นนายพลเรือได้   แต่ถ้าเขียนว่า คนที่จะเป็นนายพลเรือได้ต้องจบโรงเรียนนายเรือ และ มีอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป  อย่างนี้ก็หมายความว่า นอกจากจะต้องจบจากโรงเรียนนายเรือแล้วยังต้องรอจนอายุ ๕๐ ปี จึงจะได้เป็นนายพลเรือ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 กรกฎาคม 2555