ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041569 ล้างมลทินครอบคลุมหรือไม่กังวลใจครับ22 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  ล้างมลทินครอบคลุมหรือไม่

  เคยถูกทำโทษตัดเงินเดือน 5 % จำนวน หนึ่งเดือนเมื่อ1- 30 เดือน พฤศจิกายน 2545 กระทำผิดวินัยกรณีมีพฤติกรรมชู้สาวเป็นโทษที่ถือว่าเป็นโทษที่เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ปัจจุบันอย่าขาดจากกันแล้ว ปัจจุบันกำลังเรียนป.ตรีคณะนิติศาสตร์ ปัจจจุบันอายุ 46 ปีเป็นข้าราชการระดับชำนาญการอยู่เมื่อจบแล้วอยากจะขอโอนไปทำงานศาลปกครองในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการ เป้าหมายสูงสุดคือเป็นตุลาการศาลปกครอง

  คุณสมบัติทั่วไป ของการเป็นพนักงานคดีปกครองชำนาญการมีดังนี้

  ข้อที่ 1เป็นข้าราชการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม มาตราในข้อ 36 พรบ.ข้าราชการพลเรือนปี 2551 คือไม่เป็น ผู้บกพร่องทางศิลธรรมอันดีเป็นที่รังเกียจของสังคม ตาม มาตรา 36 วรรคแรก ข้อ ข (4)

  ข้อที่ 2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแต่อย่างใด

  ถามว่า

  1. ผมขาดคุณสมบัติหรือในการโอน ข้อ 1 และ 2 หรือไม่และ พรบ.ล้างมลทินช่วยได้ไหม ?

  2.เมื่อผมจบเนติบัณฑิต..จะสอบพนักงานอัยการหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาได้หรือไม่ ?

   

  คำตอบ
  ถ้าจะเป็นตุลาการศาลปกครอง เขาค่อนข้างจะเข้มงวด แม้จะได้รับการล้างมลทิน เขาอาจถือว่าเป็นการผิดศีลธรรมก็ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 สิงหาคม 2553