ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  039542 พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐แสงชัย12 มีนาคม 2553

  คำถาม
  พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

  เรียนอาจารย์ ที่เคารพ

  ตาม ม. ๒๑ วรรคสาม แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ห้ามสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นข้าราชการนอกจากข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง นั้น ห้ามไปถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐด้วยหรือไม่

                                                ขอแสดงความนับถือ                 

                                                           แสงชัย   

  คำตอบ

  ถ้ากฎหมายบัญญัติไว้อย่างที่เล่ามา ก็แปลว่าเขาห้ามแต่เฉพาะข้าราชการ  แต่สำหรับเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ก็ต้องไปดูในกฎหมายของแต่ละคนว่าหน่วยงานของเขาห้ามไว้อย่างไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 มีนาคม 2553