ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  038546 ปรับระบบราชการชั้นผู้น้อย29 ธันวาคม 2552

  คำถาม
  ปรับระบบราชการ

  เรียนอาจารย์มีชัยค่ะ

             ในการประชุมข้าราชการเพื่อชี้แจงการปรับระบบตำแหน่งข้าราชการไปเป็นระบบเดียวกับ ก.พ. โดยแบ่งตำแหน่งเป็น 4 ประเภท คือ บริหาร(เลขาธิการ/รองเลขาธิการ)  อำนวยการ (ผอ.สำนัก) วิชาการ(บรรจุปริญญา)  ทั่วไป (ต่ำกว่าปริญญา) ซึ่งแต่ละประเภทจะมีหลักการกำหนดตำแหน่งไว้แล้ว 

              ในที่ประชุมมีการแสดงความเห็นอย่างมากมาย

               -รองเลขาธิการเห็นว่า หน่วยงานควรมีฐานะเท่ากระทรวง เพื่อตนจะได้เป็นตำแหน่งเทียบรองปลัด

               -ผอ.สำนัก เห็นว่าตนควรได้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารเพราะเป็นนักบริหารอยู่เดิม การจัดตำแหน่งเป็นอำนวยการถือว่าลดระดับต่ำลงจึงไม่สมควร

               -ผอ.กลุ่มงาน เห็นว่าตนควรเป็นตำแหน่งอำนวยการ(เลื่อนได้ถึงระดับ 9)ไม่ใช่ตำแหน่งวิชาการ เพราะต้องทำหน้าที่บริหารกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (บางกลุ่มมี จนท.ไม่ถึง10คน)

               -จนท. เห็นว่า ทุกคนทุกตำแหน่งทุกสายงานต้องเป็นระดับ 9 (แม้เป็นตำแหน่งที่เริ่มบรรจุจาก ปวช.เพราะตำแหน่งตนไม่มีกำหนดในหน่วยงานอื่นใด จึงต้องอนุรักษ์ไว้) ให้เหมือนกันเพื่อจะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆ (เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/เงินเพิ่ม/เงินค่าตอบแทนพิเศษที่ข้าราชการประเภทอื่นไม่มี) อย่างเท่าเทียมกันเพราะอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน ทำงานร่วมกัน

               และเกือบทุกคนเห็นว่าสิทธิการเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 9 ในอนาคต ต้องเป็นไปเช่นเดิม แม้ว่าขณะนี้เพิ่งจะเป็นระดับ5-6-7 ก็ตาม

              -ไม่มีสักคนเดียวที่จะเห็นว่า ทุกวันนี้ทำงานคุ้มกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ราชการให้แล้วหรือยัง หน่วยงานสามารถทำงานและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเปล่า  แม้จะมีเงินจูงใจเป็นค่าตอบแทนพิเศษแล้วก็ตาม (เมื่่อดูเม็ดเงินแล้วมากกว่าข้าราชการในจังหวัดชายแดนที่ทำงานด้วยความยากลำบากและเสี่ยงกับชีวิต   ซึ่งเทียบกันไม่ได้)

              ทั้งหมดที่เล่ามานี้ ขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยว่า ในฐานะที่เป็นจนท.คนหนึ่งในหน่วยงานนี้ จะทำอย่างไรให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดประโยชน์แก่ราชการและหน่วยงานมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้  เพราะทุกวันนี้ได้แต่ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองราชการด้วยค่ะ

              ในวาระขึ้นปีใหม่ ขอคุณพระศรีรัตนไตรปกป้องคุ้มครองอาจารย์ ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เพื่อสร้างประโยชน์ให้บ้านเมืองต่อไปนานๆค่ะ

  ชั้นผู้น้อย

   

  คำตอบ

  เรียน ชั้นผู้น้อย

      เมื่อคุณเป็นชั้นผู้น้อยก็คงยากที่จะไปทัดทานอะไรเขาได้  แต่ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่น่าจะถูกต้อง ก็อาจมีหนังสือเล่าไปให้ ก.พ. และ ก.พ.ร.ฟัง บางทีเขาจะช่วยตรวจสอบและกำกับได้  ทุกวันนี้ข้าราชการที่จะทำงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ให้แก่ราชการนั้นลดน้อยลงทุกที  ขอบคุณในคำอวยพร ขอให้พรนั้นสะท้อนกลับถึงคุณเป็นทวีคูณ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 ธันวาคม 2552