ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  036233 ผลบังคับใช้ของ พรบ. ล้างมลทินอดีตข้าราชการ25 กรกฎาคม 2552

  คำถาม
  ผลบังคับใช้ของ พรบ. ล้างมลทิน

  กราบเรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพครับ

   

  กระผม ขออนุญาตเรียนสอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ พรบ. ล้างมลทิน 2550 โดยมีข้อเท็จจริง และประเด็นคำถาม ดังนี้ ครับ

  1. ข้อเท็จจริง

  - กระทรวงต้นสังกัด ได้มีคำสั่งไล่กระผม ออกจากราชการในช่วงปี 2549

  - อย่างไรก็ดี ต่อมาปรากฎข้อเท็จจริงว่า คำสั่งไล่ออกจากราชการดังกล่าว มิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดกับหลักการ และเจตนารมณ์ของ มาตรา 6 แห่ง พรบ. ล้างมลทิน 2550 เนื่องจากเป็นกรณีพิจารณาโทษในประเด็นที่ได้เคยมีคำสั่งให้ยุติไปแล้ว ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ (อนึ่ง การพิจารณาโทษครั้งที่ 2 เป็นประเด็นเดิมทั้งหมด)

  2. คำถาม

  - กรณีดังกล่าวนี้ จะสามารถถือได้ว่าคำสั่งไล่ออกจากราชการนั้น ... โมฆะใช้ไม่ได้มาแต่ต้น โดยผลของกฎหมายล้างมลทินทันที ...  โดยไม่จำเป็นต้องไปขอให้หน่วยงานต้นสังกัดทำการยกเลิกคำสั่ง หรือ ... จะต้องไปฟ้องต่อศาลปกครองว่าคำสั่งดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอน ครับ

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  อดีตข้าราชการ

  คำตอบ

  เรียน อดีตข้าราชการ

     ที่ว่าข้อเท็จจริงปรากฏว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายน่ะ เป็นข้อเท็จจริงที่คุณคิดขึ้นเองหรือว่าทางราชการมีคำสั่งเช่นว่านั้น เพราะถ้าเป็นคำสั่งของทางราชการว่าเช่นนั้น ทางราชการก็คงจะต้องยกเลิกคำสั่งไล่ออกแล้ว  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่คุณคิดขึ้นเองว่าข้อเท็จจริงน่าจะเป็นอย่างนั้น ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่คุณจะไปฟ้องศาลปกครองได้ เพียงแต่ต้องดูเรื่องอายุความด้วย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กรกฎาคม 2552