ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  034739 การมาทำงานสายจะเป็นการตัดสิทธิ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเลยหรือสรัลนุช21 เมษายน 2552

  คำถาม
  การมาทำงานสายจะเป็นการตัดสิทธิ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนเลยหรือ

  เรียน ท่านอาจารย์

  ปัจจุบันราชการจะมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  ซึ่งจะมีการให้คะแนนโดยยึดหลักผลงานและสมรรถนะ แบ่งเป็น 5 ระดับ  และมีการกำหนดว่าระดับไหนจะได้เลื่อนกี้ขั้น ซึ่งถ้าต่ำกว่า 60% จะไม่ได้พิจารณาเลื่อน

  ทีนี้พอมาดู กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 44 (ซึ่งยังให้ใช้อยู่จนกว่าจะมีกฏใหม่) กำหนดว่า ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตาม

  (1) - (8)  ซึ่ง (7) บอกว่า ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ลา หรือมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่อธิบดีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกำหนดเป็นหนังสือไว้ก่อนแล้ว โดยคำนึงถึงลักษณะงานและสภาพท้องที่อันเป็นที่ตั้งของแต่ละส่วนราชการหรือหน่วยงาน

  ถ้าสมมติว่าหนูมาทำงานสายเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่หนูมีคะแนนการประเมินผลงานและสมรรถนะอยู่ในขั้นที่จะได้เลื่อนขั้นได้ ผู้บังคับบัญชามากระซิบบอกหนูว่า เธอมาสายเกินกำหนดนะจึงเลื่อนขั้นให้เธอไม่ได้

  หนูจึงไม่เข้าใจว่าการเอาเรื่องมาสายเพียงอย่างเดียวมาเป็นตัวตัดสิทธิการเลื่อนขั้น แม้จะมีผลงานและมีสมรรถนะก็ไม่สนใจ โดยไม่คำนึงถึงความทุ่มเท เวลากลับ ประโยชน์ของผลงานที่ทำ ฯลฯ เป็นธรรมหรือไม่ แล้วอย่างนี้จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการไปทำไมคะ

  อีกอย่างหนึ่งในข้อ  9 ของกฎ ก.พ. ดังกล่าว ก็ยังบอกว่าการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนำผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการตามข้อ 4 มาเป็นหลักในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง และให้พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ และข้อควรพิจารณาอื่นๆ ไม่ใช่หรือคะ

  หนูว่ามันไม่เป็นธรรมเลย เพราะขนาดคนที่กำลังถุกสอบวินัย หรือมีความผิดตามกฎหมายอาญาแต่ยังไม่ถึงที่สุดก็ยังได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นได้เลยค่ะอาจารย์

  อย่างนี้ถ้าจะดูแค่เรื่องมาสายมาตัดสิทธิกัน (ซึ่งหนูก็มาสายไม่กีนาที เพราะที่ทำงานใช้การสแกนนิ้ว บางครั้งสายไป 1 นาทีเครื่องก็นับว่าสาย) หนูว่าต่อไปคงมีคนที่ท้อใจแล้วก็พาลจะรีบมาให้ทัน แต่หลังจากนั้นก็ไปเดินเฉิดฉายตามตลาดนัด กลับมาอีกทีบ่ายสอง สามโมงกว่าเตรียมตัวกลับ อย่างนี้ไม่ดีแน่ค่ะ

  อาจารย์อาจจะมองว่าก็คุณมาสายนี่นา แต่หนูคิดว่าการเอาเรื่องนี้เพียงประเด็นเดียวมาพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่ค่ะ

  คำตอบ

  เรียน คุณสรัลนุช

  กฎ ก.พ.เขาก็บอกอยู่ชัด ๆ ว่าผลการประเมินนั้นต้องนำมาพิจารณาประกอบกับการมาทำงาน  เมื่อคุณมาทำงานสายเกินเวลาที่เขากำหนดคุณก็ย่อมถูกตัดสิทธิในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ถูกต้องและยุติธรรมแล้ว   การทำราชการนั้นต้องมีระเบียบวินัย ไม่ใช่นึกอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็มาสาย โดยไม่สนใจว่าราชการจะเสียหายหรือไม่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 เมษายน 2552