ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  033196 ค่าที่พักเหมาจ่ายของราชการขอบอำนาจ22 มกราคม 2552

  คำถาม
  ค่าที่พักเหมาจ่ายของราชการ

  เรียน อ.มีชัย
            กรณีที่ราชการกำหนดให้ข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการสามารถเบิกค่าที่พักได้ คือ
  1.เหมาจ่ายค่าที่พักได้ ตามที่กำหนด คือ1000 บาทต่อคืน หรือ
  2.เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง(โรงแรม) นั้น
              ถ้าหัวหน้าหน่วยงานออกระเบียบภายใน เนื่องจากหน่วยงานมีงบประมาณน้อย จำเป็นต้องกำหนดดังนี้
  1.ไม่ให้เบิกค่าที่พักเหมาจ่าย หรือ
  2.ให้เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้ แต่ให้เบิกน้อยกว่ากำหนด เช่น 600 บาท
               ขอเรียนถามว่า
            การออกข้อกำหนดเป็นประกาศของหน่วยงานในกรณีเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายเช่นนี้ ขัดกับระเบียบหรือไม่ 
            หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจหรือไม่  
            เป็นการใช้อำนาจทางปกครองอยู่ในขอบอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานหรือไม่
            จะเป็นการรอนสิทธิของเจ้าหน้าที่หรือไม่

  คำตอบ

  เรียน ขอบอำนาจ

     ค่าที่พักนั้น เมื่ออยู่ในข่ายที่จะเบิกได้แล้วก็ย่อมเป็นสิทธิของข้าราชการที่จะเบิกได้ไม่เกินอัตราที่ทางราชการกำหนด เมื่อทางราชการให้สิทธิที่จะเลือกเบิกตามที่จ่ายจริง หรือเหมาจ่าย ก็ย่อมเป็นสิทธิของทางข้าราชการ ผู้บังคับบัญชาไปกำหนดเอาเองไม่ได้  ถ้ามีเงินงบประมาณน้อยผู้บังคับบัญชาก็ได้แต่จะเข้มงวดกับการเดินทางเสีย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มกราคม 2552