ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  029201 การพิจารณานฤนารถ15 กรกฎาคม 2551

  คำถาม
  การพิจารณา

  กระผมมีปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอ้างฐานอำนาจในการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  กรณีที่ 1. กรณีที่มีระเบียบกำหนดให้รัฐมนตรี มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติ รัฐมนตรีจะอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 มีคำสั่งมอบอำนาจให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาแทนมาโดยตลอด ซึ่งคำสั่งมอบอำนาจนี้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ทุกๆ ปี หรือทุกครั้งที่มีรัฐมนตรีท่านใหม่มาดำรงตำแหน่ง

  ต่อมา มีกรณีที่จะต้องเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบดังกล่าว แต่เป็นเรื่องที่ค้างการพิจารณา มาตั้งแต่ปี 2548 เช่นนี้ จะต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจฉบับปัจจุบัน หรือ คำสั่งมอบอำนาจฉบับเมื่อปี 2548 ครับ

  กรณีที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายให้สิทธิบางประการแก่ข้าราชการไว้ โดยบัญญัติให้รัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ ต่อมากฎหมายดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไข เป็นให้อธิบดีเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติแทน

  หากมีกรณีที่จะต้องพิจารณาถึงสิทธิของข้าราชการรายหนึ่ง ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีการแก้ไข จะต้องเสนอให้ รัฐมนตรี หรือ อธิบดี เป็นผู้พิจารณาครับ

  คำตอบ

  กรณีที่ 1  อ้างคำสั่งมอบอำนาจปัจจุบัน เพราะเป็นการอนุมัติในปัจจุบัน

  กรณีที่ 2 เสนออธิบดี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  15 กรกฎาคม 2551