ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028169 การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำรอง ผอ.20 พฤษภาคม 2551

  คำถาม
  การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ

  ในระยะนี้มีการขอปรับเปลี่ยนสายงานของ ลูกจ้างประจำ จำนวนมาก เพื่อความก้าวหน้าของการทำงาน เช่น จาก  นักการภารโรง เป็นพนักงานพิมพ์ดีด จาก พนักงานขับรถ เป้นพนักงานพิมพ์ดีด  ถ้าผู้บังคับบัญชาขั้นต้นไม่ยินยอมก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีคงวามขัดแย้งภายใน ลุกลามไปถึงการเปรียบเทียบกับหน่วยงานข้าง ๆ เป็นที่ลำบากใจของผู้บังคับบัญชา อีกทั้งตำแหน่งที่ขอเปลี่ยนไม่มีความจำเป็นในหน่วยงาน เช่น พนักงานพิมพ์ดีด แต่เป้นตำแหน่งที่ลูกจ้างประจำต้องการเนื่องจาก บัญชีเงินเดือนสูง กว่าทุกตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
  จึงมีข้อสงสัยหลายประการ คือ
  1. ตำแหน่งลูกจ้างประจำเมื่อเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าการสั่งการให้ทำหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง คือหน้าที่เดิมของเขาคือนักการภารดรง ถ้าไม่ปฎิบัติจะมีผลเสียต่อทางราชการ จะทำเช่นไร
  2.ในหน่วยงานราชการของผม  พนักงานขับรถ เปลี่ยนเป็น พนักงานพิมพ์ดี แต่ทำหนังสือยินยอมไว้ว่าจะขับรถเช่นเดิม ถ้าเกิดอุบัติเหตุมา จะเป็นผลอย่างไรต่อหน่วยงานราชการและผู้บังคับบัญชา
  3. การทำหนังสือยินยอมว่าจะปฏิบัติหน้าที่เชานเดิมจะมีผลต่อไปในอนาคตหรือไม่ (นานไป) โดยเฉพาะการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
  4.ทำไมหน่วยงานระดับบน(สพฐ.ศธ.) มีความเห็นชอบในการเปลี่ยนสายงานครั้งนี้ของลูกจ้างประจำ ทำไมไม่ให้ตำแหน่งคงเดิม แต่ให้ขั้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเงินเดือนเต็มขั้น แต่แก้ปัญหาด้วยให้เปลี่ยนตำแหน่งทั้ง ๆ ที่ หน่วยงานนั้นๆไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งนั้น ๆ

  คำตอบ
  ใครเขาจะทำอย่างไรก็ช่างเขาเถิด แต่ถ้าคุณทำอย่างที่บอกมาทั้ง ๓ ข้อ ก็เท่ากับเอาขาไปติดคุกไว้ข้างหนึ่ง  การที่ใครจะเปลี่ยนสายงานได้ คนนั้นจะต้องมีคุณวุฒิมาสอบเข้าแข่งขันกับคนอื่นได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 พฤษภาคม 2551