ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049383 ขอขอบคุณธิติ รักชาติ12 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  ขอขอบคุณ

  เรียนท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

           ตามที่กระผม รศ.ธิติ  รักชาติ และ รศ.ปราณี   สุรสิทธิ์ ได้ส่งจดหมายเรียนถามท่านกรณีเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งท่านกรุณาแนะนำและดำเนินการให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง บัดนี้กระผมและ รศ.ปราณี  สุรสิทธิ์ ได้รับเงินรางวัลดังกล่าวแล้ว จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

                                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง

                                                            ธิติ   รักชาติ

                                                      12 กรกฎาคม 2556

  คำตอบ
  ดีใจด้วย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 กรกฎาคม 2556