ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047301 ฐานะของสำนักงานเลขานุการฝ่ายบุคคล27 มิถุนายน 2555

  คำถาม
  ฐานะของสำนักงานเลขานุการ

  พรบ.มหาวิทยาลัยอุบล กำหนดให้การจัดตั้ง คณะ/สำนักโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานภายใต้คณะโดยประกาศกระทรวง ใน ม.อบ.มีคณะที่ตั้งตามพระราชกฤษฎีกาแล้ว ภายใต้คณะมีการออกประกาศกระทรวง แบ่งหน่วยงาน เช่น ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แบ่งหน่วยงานเป็น 1.สำนักงานเลขานุการ 2.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 4.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ 5.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 6.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  ในมาตรา 29 กำหนดให้โครงสร้างของคณะกรรมการประจำคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา

  คำถาม คือ สำนักงานเลขานุการ ถือว่าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา หรือไม่ครับ

   

   

  คำตอบ

  โดยปกติสำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานทางธุรการ ไม่ใช่งานที่จะนำมาเทียบเท่าภาควิชา เว้นแต่ในการกำหนดโครงสร้างของมหาวิทยาลัย จะกำหนดให้สำนักงานเลขานุการมีฐานะเทียบเท่ากับภาควิชา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มิถุนายน 2555