ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046886 ข้อบังคับขัดกับพระราชบัญญัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย10 พฤษภาคม 2555

  คำถาม
  ข้อบังคับขัดกับพระราชบัญญัติ

  เรียน ท่านมีชัยที่เคารพอย่างสูง

   สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับตามพระราชบัญญัติที่ระบุไว้ตามกฎหมาย แต่ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยว่าจะขัดกับพระราชบัญญัติหรือไม่ คือ

  พระราชบัญญัติ มทร.2548 มาตรา 15(4) กำหนดว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่ไช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม 15(3)

  ประเด็นคำถามคือ สภามหาวิทยาลัยสามารถออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ โดยกำหนดให้บุคลากรที่ไม่ไช่คณาจารย์ประจำและข้าราชการ(แต่ไม่ไช่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม 15(3).. ) มีสิทธิสมัครรับเลือกและมีสิทธิเป็นผู้เลือกตามข้อบังคับได้หรือไม่ เช่น กำหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสายสนับสนุนที่ไม่ไช่เป็นคณาจารย์ประจำและไม่ไช่ข้าราชการมีสิทธิถูกรับเลือกเมื่อทำงานครบ 3 ปีและมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้ด้วยเมื่อทำงานครบ 6 เดือน ถือว่าข้อบังคับที่ออกมาอย่างนี้ถูกต้องและไม่ขัดกับพระราชบัญญัติ มทร.2548 ไช่หรือไม่

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาชี้แนะด้วยจักเป็นพระคุณอย่างสูง

  คำตอบ
  คงต้องอาศัยมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการอุดมศึกษามาใช้ประกอบกัน
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  10 พฤษภาคม 2555