ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046541 ผู้บริหาร มรภ.ราชภัฏ ไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการให้ครบ 6%ต่อปีฉันธะ จันทะเสนา24 มีนาคม 2555

  คำถาม
  ผู้บริหาร มรภ.ราชภัฏ ไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการให้ครบ 6%ต่อปี

  กราบเรียนอาจารย์มีชัย

  ถ้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่นำเงินงบประมาณมาขึ้นเงินเดือนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เป็นข้าราชการให้ครบร้อยละ 3 ต่อรอบการประเมิน หรือไม่ถึงร้อยละ 6 ต่อปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากอาจารย์และข้าราชการสายสนับสนุนแล้ว กระผมขอถามว่า

  1.ผู้บริหารสามารถทำได้หรือไม่

  2.พวกอาจารย์และข้าราชการสามารถเรียกร้องให้ผู้บริหารนำเงินมาคืนพวกเราได้หรือไม่

  โยความเคารพอย่างสูง

   

   

  คำตอบ

  1, ทำได้ เพราะการจะขึ้นเงินเดือนให้ใครเท่าไร ขึ้นอยู่กับผลการทำงานของแต่ละคน และตามดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ไม่ได้แปลว่ามีเงินเท่าไรก็ต้องขึ้นเงินเดือนให้หมด  โดยในการขึ้นเงินเดือนนั้น มหาวิทยาลัยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงาน เพียงแต่ว่าถ้าพนักงานคนใดรู้สึกว่าตนทำงานมีผลงานมากมายและได้รับการขึ้นเงินเดือนไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ ก็อาจอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ 

  2 เงินที่ทางราชการให้มา เขาไม่ได้ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างหรือพนักงาน เขาให้มหาวิทยาลัยมาเพื่อใช้ในการจ่ายเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือน ถ้าจำเป็นใช้ไปหมดก็แล้วกันไป แต่ถ้ามีเงินเหลือมหาวิทยาลัยก็ต้องคืนคลัง หรือนำไปใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป  เหมือนกับกรณีคุณให้เงินแม่บ้านไป ๑๐๐  บาทเพื่อซื้อปลา  ถ้าปลาที่ซื้อมีราคาเพียง ๘๐ บาท ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่บ้านจะต้องจ่ายเงินที่เหลือ ๒๐ บาทให้แม่ค้าปลาไปทั้งหมด  แม่บ้านก็ต้องเก็บเงิน ๒๐ บาทนั้นมาคืนคุณ ส่วนคุณจะเก็บเงินเข้าลิ้นชัก หรือใช้ให้แม่บ้านไปซื้อพริก ตะไคร้ มะนาวเพิ่มเติม ก็ใช้เงิน ๒๐ บาทนั้นไปซื้อได้ 


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มีนาคม 2555