ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045308 ประกาศมหาวิทยาลัยขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่วรางกูร13 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  ประกาศมหาวิทยาลัยขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่

  มหางิทยาลัยแห่งหนึ่ง ออกประกาศมหาวิทยาลัย บังคับให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากไม่ถือปฏิบัติตามนี้ จะถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนนั้น  (มีการออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย โดยอาศัยความตาม พรบ.มหาวิทยาลัยนั้น)อยากถามท่านมีชัยว่า มหาวิทยาลัยมิสิทธิทำอย่านี้ได้หรือไม่ และขัดตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใดหรือไม่

   

  ประกาศมหาวิทยาลัย.................... เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิต ชั้นปีที่ ๑

  ข้อ ๔ ให้นิสิตของมหาวิทยาลัย................ ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ทุกคนเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตหลังใหม่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ส่วนนิสิตภาคพิเศษ ชั้นปีที่ ๑ ให้เป็นไปตามความสมัครใจ ตามจำนวนห้องพักที่ว่างอยู่ และต้องพักอาศัยตลอดปีการศึกษานั้น (ประกาศฉบับนี้ บังคับใช้ โดยอาศัย  ความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย.................. พ.. ๒๕...............) ขออณุญาติไม่เปิดเผยชื่อมหาวิทยาลัยนะครับ

   

  คำตอบ
  ถ้ามหาวิทยาลัยมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ในการให้การศึกษาอบรม ก็ไม่น่าจะผิดอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กรกฎาคม 2554