ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  043737 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอัจฉรา12 กุมภาพันธ์ 2554

  คำถาม
  เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

  ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

  1. ตามที่มติครม.ปี ....เรื่องเงินเดือพนักงานมหาวิทยาลัย กล่าวว่าให้มหาวิทยาลัยจ่ายค่าจ้าง พนักงาน สาย ก (อาจารย) เท่ากับ 1.7 เท่าของเงินเดือนข้าราชการ และสาย ข (เช่น พนักงานการเงิน บัญชี ธุรการ) เท่ากับ 1.5 เท่าของข้าราชการ

  แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น  มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งนำเงินเดือนพนักงานที่ได้รับจัดสรรในหมวดอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ นำมาจ่ายเงินเดือนในกับพนักงานสาย ก. และ สาย ข เพียง 1.5 ของเงินเดือนข้าราชการ และนำเงินส่วนต่าง 0.2 ของเงินส่วนพนักงานสาย ก นำไปจัดสรรเป็นสวัสดิการประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตให้กับพนักงานทั้งสองสาย

  2. มหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้รับงบประมาณการขขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจากสำนักงบ รายปี ดังนี้

       ปี 2551   ร้อยละ 4.5

       ปั 2552   ร้อยละ 4 

       ปี 2553   ร้อยละ 6

        ปี 2554  ร้อยละ 6

  แตข้อเท็จจริง  ในปี 2553 มหาวิทยาลัยจัดสรรการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเท่ากันทุกปี คือ เพียง ร้อยละ 4 เท่านั้น

  ข้อคำถาม

  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีอำนาจในการบริหารตามข้อเท็จจริงข้อ 1 และ 2 หรือไม่ และพนักงานสามารถฟ้องร้องได้หรือไม่

   ขอแสดงความนับถือ

  พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ

  คำตอบ

  เงินที่รัฐบาลจ่ายให้มหาวิทยาลัยนอกระบบ ได้จ่ายให้เป็นเงินก้อนในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งมหาวิทยาลัยนำไปเกลี่ยหรือจ่ายอะไรก็ได้  การที่มหาวิทยาลัยต้องนำเงินไปเกลี่ยค่ารักษาพยาบาล และค่าอื่น ๆ ให้ทั่วหน้ากัน ก็เพื่อให้พนักงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัวถึง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 กุมภาพันธ์ 2554