ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041039 แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย เพิ่มภาระทางการเงินให้นักศึกษานักศึกษายากจน ชื่อสุนทร13 กรกฎาคม 2553

  คำถาม
  แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย เพิ่มภาระทางการเงินให้นักศึกษา

  -ผมเป็นนักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผลสอบ= "ผ่าน โดยต้องแก้ไขตามความเห็นกรรมการสอบ" 

  -บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติในกรณีไม่สามารถแก้ไขวิทยานิพนธ์หลังการสอบให้แล้วเสร็จได้ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดเรียนของภาคเรียนถัดไป นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา

  -ผมแก้ไขวิทยานิพนธ์เสร็จไม่ทันกำหนด 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียนถัดมา ตามแนวปฏิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องใช้เวลาแก้ไขมาก(เลยกำหนดมา 15 วัน)

  -มหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนักศึกษา ให้ไปลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงมีสิทธิ์ส่งวิทยานิพนธ์และขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

  -ผมเห็นว่า ผมสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อภาคเรียนก่อน และผ่านแล้ว เพียงแค่ต้องแก้ไขแล้วส่งในภาคเรียนถัดมา การที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ต้องแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน มิฉะนั้นต้องพ้นสภาพนักศึกษา ต้องลงทะเบียนใช้บริการมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งหมื่นบาท เป็นการเพิ่มภาระให้นักศึกษาเกินความจำเป็นลำพังค่าเล่าเรียนก็เป็นหนี้ธนาคารกว่าแสนห้าหมื่นบาทแล้ว 

  ขอเรียนสอบถามท่านดังนี้ครับ

  ท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ อย่างไร หากผมประสงค์ไปร้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกแนวปฏิบัติดังกล่าว และระหว่างพิจารณาขอให้คุ้มครองสภาพนักศึกษาของผมไว้

  ขอบพระคุณครับ

  ปล.ในอดีตนักศึกษา ม.มหิดล เคยชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นเรื่องขอให้ยกเลิกระเบียบการทำวิทยานิพนธ์ต้องเป็นภาษาอังกฤษ

  คำตอบ
  ระเบียบนั้นเขามีมาก่อนที่คุณจะเข้าศึกษา และใช้บังคับกับทุกคน คุณก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กรกฎาคม 2553