ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  030522 ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอาศัยข้อกฎหมายใดสมบัติ ล้ำค่า21 สิงหาคม 2551

  คำถาม
  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอาศัยข้อกฎหมายใด
  กระผมขอเรียนถามท่านอาจารย์มีชัย ฯ ที่เคารพว่ากรณีของกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นข้าราชการระดับ ๑๐ ให้มาดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง ซึ่งเป็นตำแหน่งรองอธิบดี ก.พ.กำหนดไว้เป็นระดับ ๙ เท่าที่เห็นมีอยู่กรมเดียว ขอรบกวนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ และขอเรียนถามเพิ่มเติมอีกคำถามว่ากรณีที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๓ (๒) ที่กำหนดคุณสมบัติของเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือรับราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายคำว่าอธิบดีหรือเทียบเท่ามีความหมายอย่างไร เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง ที่ปรึกษากระทรวง ที่ปรึกษากรมที่ดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ถือว่าเป็นตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีหรือไม่ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
  คำตอบ
  ในการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นรองอธิบดีกรมการปกครอง ก็อาศัยกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน ประกอบกับประเพณีปฏิบัติ และความยินยอมของผู้ได้รับการแต่งตั้ง เพราะเขาถือว่าตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองมีสถานะไม่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด  ส่วนตำแหน่งที่ยกมานั้นล้วนเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าอธิบดีทั้งสิ้น
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 สิงหาคม 2551