ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  021133 กรรมการตรวจรับเอกรัตน์26 มีนาคม 2550

  คำถาม
  กรรมการตรวจรับ

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

            มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทำสัญญาให้บริษัทเอกชนเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และมีรองอธิการคนหนึ่งเป็นผู้ติดต่อบริษัทนี้เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เมื่อโปรแกรมนี้เสร็จแล้วก็ให้ผู้ใช้โปรแกรมเป็นผู้ทดลองใช้ โดยมีบริษัทเป็นผู้ควบคุมการทดลองใช้ เมื่อทดลองใช้แต่ละโปรแกรมผ่านสามารถทำงานได้ ก็จะเซ็นชื่อให้ผ่านได้ คือทุกอย่างผ่านหมด แต่เมื่อมีการใช้โปรแกรมจริงๆ กลับไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเท่าที่ควรมีเมื่อเทียบกับโปรแกรมนี้มีราคาเกือบ 5 ล้าน ใช้ไปก็มีปัญหาเรื่อย ไม้รู้จักจบสิ้น ก็แจ้งให้บริษัทแก้ไขให้ แก้ไขให้บ้าง อันไหนยากก็ไม่แก้ไขให้ ระบบมีปัญหาตลอด รองอธิการที่เป็นผู้ติดต่อบริษัทนี้ก็เรียกผู้ใช้โปรแกรมไปพูดในลักษณะข่มขู่ว่า เซ็นชื่อตรวจรับโปรแกรมของเขามาแล้วพวกคุณต้องรับผิดชอบ จะเอาเรื่องฐานทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย พวกคุณต้องรับผิดชอบ

         ตามข้อเท็จจริง โปรแกรมที่บริษัทพัฒนาให้นี้ก่อนการเขียนโปรแกรมจะต้องมีการวิเคราะห์ระบบงานเสียก่อนจึงพัฒนางานได้  แต่เนื่องจากมีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จึงไปเอาระบบโปรแกรมจากที่อื่นที่ลักษณะงานคล้ายๆกัน มาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ใช้ได้  แต่เมื่อมันไม่ได้โปรแกรมตามความต้องการ และระบบมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้ บางอย่างบริษัทก็ไม่ยอมแก้ไขให้ ประกอบกับถูกรองอธิการขู่ว่าจะเอาเรื่อง ก็เกิดการกลัวว่าจะมีความผิด  จึงขอเรียนถามอาจารย์ ดังนี้

     1. คนที่เป็นกรรมการตรวจรับ จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร เพราะในสัญญาอธิการเป็นผู้ลงนามว่าจ้าง คนที่เป็นกรรมการตรวจรับมีแต่ข้าราชการผู้น้อยและลูกจ้าง ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ เขาให้เซ็นรับก็รับ ถ้าพิจารณาดูแล้วตกเป็นเครื่องมือของรองอธิการคนนี้ ท่านจะช่วยหาทางออกให้พวกผมอย่างไรบ้าง

     2. พวกผมมีหลักฐานพอสมควรที่แสดงให้เห็นว่า รองอธิการคนนี้มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัท ทั้งเอกสาร และเทปบันทึกเสียง  และจะร้องเรียนเรื่องนี้ไปที่หน่วยงานใดของรัฐเพื่อให้สอบสวนเอาผิดกับรองคนนี้

    ขอบพระคุณอย่างสูง

   

   

  คำตอบ

  เรียน คุณเอกรัตน์

     1. กรรมการตรวจรับ ต้องตรวจของให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดรายการที่ระบุไว้  ถ้าไม่ได้ตรวจรับให้ถูกต้องโดยเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ก็อาจต้องรับผิด

     2.ถ้ามีหลักฐานว่าเขาทำความผิดก็ส่งไปยัง ปปช.ได้ แต่ต้องระวัง ถ้าเป็นแต่เพียงคิดเอาเอง วันหลังเขาอาจฟ้องหรือดำเนินการทางวินัยเอาได้

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 มีนาคม 2550