ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  018327 พรบ.มหาวิทยาลัยนครพนม มีปัญหาหรือไม่สุรชาติ อรรคนิตย์24 สิงหาคม 2549

  คำถาม
  พรบ.มหาวิทยาลัยนครพนม มีปัญหาหรือไม่

  มหาวิทยาลัยนครพนม  เกิดจากการรวมสถาบันที่มีในจังหวัด ทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา เพียงเพื่อประหยัดงบฯการก่อสร้าง เป็นไปตามพรบ.มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ2548 (ราชกิจจาฯ ประกาศ สิงหาคม 2548)พบว่า

  -พรบ.นี้ไม่เป็นไปตามมติของครม.ในหลายเรื่องเช่น  ครม.อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งโดยการหลอมรวมสถาบันที่มีอยู่แล้วในจังหวัด  แต่ต้องรับฟังความเห็นของหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่ขัดกับปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันเดิม  แต่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น มหาดไทย สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการยังมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน  และปรัชญาการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติก็แบ่งแนวทางการศึกษาชัดเจน

  -การหลอมรวมสถาบันไม่เป็นไปตามแนวทางการเสนอแนะ 2 แนวทางของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มีลดมีเพิ่มสถาบันนอกเหนือแนวทาง โดยเฉพาะสถาบันอาชีวศึกษาเหลือเพียง 2 แห่งจากเดิมที่มี 7 แห่งกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ   ซึ่งถือเป็นการจำกัดโอกาสและละเมิดสิทธิอันพึงมีที่จะได้รับการศึกษาของประชาชนผู้มีรายได้น้อย  ไม่ได้รับความสะดวกเพราะต้องเดินทางไกลขึ้นและ

  - การยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม  มีปัญหาที่ยังมีรายชื่อของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม ( พรบ.พ.ศ 2548) ปรากฎอยู่ในพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ 2547  อันนี้เกิดเป็นกฎหมายทับซ้อนหรือไม่  เพราะกรรมการกฤษฎีกายังเห็นว่าไม่เหมาะสมถ้าไม่ลบชื่อออกให้หมดจด

  -สภาฯผ่านร่างพรบ.ท่ามกลางความเห็นขัดแย้งของวุฒิสมาชิกและนักการเมือง

  -การโอนอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนมดังปรากฎใน พรบ. ทั้งที่มหาดไทยก็ไม่เห็นด้วย

       ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้(สามารถหาเพิ่มเติมได้อีก)  จึงขอปรึกษาอาจารย์ด้วยว่าพรบ.มหาวิทยาลัยนครพนมนี้มีความสมบูรณ์หรือไม่  งบประมาณจะมีปัญหาหรือไม่  เพราะปัญหาเกิดจากการทำงานตามอำนาจตามอำเภอใจและดันทุรังของนักการเมือง  ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของฝ่ายอื่นๆโดยเฉพาะประชาฃนว่าใฃ่สิ่งที่เขาต้องการหรือไม่  เดิมจังหวัดนครพนมก็มีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ 3 แห่งแล้วเช่น ม.รามฯ ม.ราชภัฤนครพนมและม.มหาสารคาม มีมากกว่าอีกหลายจังหวัดและบางจังหวัดก็ยังไม่มีเลย  ถ้ามหาวิทยาลัยใหม่แห่งนี้มีธรรมชาติที่ปรกติ(ไม่พิกลพิการลูกครึ่งลูกผสม เพราะขาดความสง่างามน่าเชื่อถือ)เหมือนสถาบันอุดมศึกษาเปิดทั่วๆไปเช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ ฯลฯ ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ

     ขอขอบพระคุณอาจารย์มีชัยครับ

      

   

  คำตอบ

    เมื่อกฎหมายออกมาใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อสังเกต หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือความเห็นของใครต่อใครก็เป็นอันเลิกพูดกัน เพราะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ  ส่วนจะพัฒนามหาวิทยาลัยกันไปในทิศทางใด อย่างไร ก็เป็นเรื่องของสภามหาวิทยาลัย  ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น มหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างก็ประสบกับปัญหากันทั้งนั้น บ้างก็หนักหนา บ้างก็ไม่หนักหนา สุดแต่ว่ามหาวิทยาลัยใดมีทรัพย์สินหรือช่องทางที่จะหารายได้จากทางอื่นได้มากน้อยเพียงใด

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 สิงหาคม 2549