ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016411 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติต่ออาจารย์อัตราจ้างอย่างไม่เป็นธรรมกอบชัย เซ่งเจริญ20 มีนาคม 2549

  คำถาม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติต่ออาจารย์อัตราจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

  เรียน อาจารย์มีชัย

  ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ รับสมัครพนักงานของมหาวิทยาลัย เป็นการภายใน ซึ่งมีตำแหน่งที่สามารถรับได้จำนวน 20 อัตรา แต่ทางคณะกลับเปิดรับเพียง 15 อัตรา ในสาขาที่แปลกออกไป เช่น สาขานวัตกรรม  สาขา logistics ซึ่งผลการสอบปรากฎว่ารับเข้าบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย เพียง 6-8 อัตราเท่านั้น และผลการสอบก็มีความไม่โปร่งใส กรรมการบางท่านไม่รู้ผลสอบก่อนประกาศผล และอาจารย์อัตราจ้างหลายคนที่ทำงานมานาน และมีชั่วโมงสอนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย หลายคนต้องตกงาน บางคนทำงานที่มหาวิทยาลัยมานาน ทำให้การย้ายงานทำได้ยาก จึงอยากร้องเรียนให้ตรวจสอบ ความไม่ชอบมาพากล ขาดความโปร่งใส ไม่มีจริยธรรม ตุณธรรม ตำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าคนอื่น เกร่งว่าตนเองจะไม่มีรายได้จากค่าสอนพิเศษ และการบริหารเงินภายในคณะวิทยาการจัดการของคณะบดี หากมิได้รับความเป็นธรรมคงต้องร้องไปที่ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ และศาลปกครอง เนื่องจากอธิการบดีก็ไม่สามารถพึ่งพาได้

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. อาจารย์อัตราจ้างปัจจุบันมีชั่วโมงสอน ในภาคปกติมากกว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  อยู่แล้วซึ่งมากกว่าเกณฑ์ของการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย และยังช่วยงานคณะ และนอกคณะ

  2. หากผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ คิดเพียงว่าในอนาคตนักศึกษาภาคพิเศษจะลดลง และพนักงานของมหาวิทยาลัยจะมาแย่งชั่วโมงสอน ทำให้รายได้ลดลง แต่ชั่วโมงสอนภาคปกติที่เกิน ก็จ้างอาจารย์พิเศษรายชั่วโมงแทน การทำเช่นนี้ทำให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น

  3. อาจารย์อัตราจ้างหลายคนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมานาน ทำให้อายุมากขึ้น การสมัครงานที่อื่นจึงทำได้ยาก หากผู้บริหารมีมนุษยธรรม จริยธรรมอยู่บ้าง ควรพิจารณาถึงข้อนี้ด้วย

  อยากให้อาจารย์ช่วยตอบด้วย หากมิสามารถพึงพาได้ คงต้องร้องไปที่ผู้ตรวจ และศาลปกครอง ต่อไป

  ขอแสดงความนับถือ

  กอบชัย เซ่งเจริญ

  คำตอบ

  เรียน คุณกอบชัย

         อธิการบดีกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขอยู่ ได้ผลอย่างไรก็คงจะได้รับการบอกเล่าจากมหาวิทยาลัย  แต่ถ้าคิดว่าไม่ทันใจ ก็เป็นสิทธิที่จะไปร้องหรือฟ้องได้ อนึ่ง เมื่อเกิดปัญหาหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการพูดคุยกันอย่างสันติวิธี อย่าใช้วิธีกล่าวหากันและกัน เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวหา ย่อมยากที่จะหาข้อยุติที่ดีงามอย่างเห็นอกเห็นใจกันไม่ได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 มีนาคม 2549