ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  016303 มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม จะร้องเรียนศาลปกครองได้หรือไม่ธัญ น.6 มีนาคม 2549

  คำถาม
  มหาวิทยาลัยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม จะร้องเรียนศาลปกครองได้หรือไม่

  6 มีนาคม 2549

   

  เรียน อาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์

   

  ผมมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาและขอความคิดเห็นจากท่านดังนี้

   

  ข้อเท็จจริง

  1.  ผมมีภูมิลำเนาและประกอบธุรกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ภรรยาของผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตำแหน่งอาจารย์

   

  2.  ภรรยา ได้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยของรัฐอีกแห่งหนึ่ง โดยทำสัญญารับทุนไว้กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุนให้กับมหาวิทยาลัยต้นสังกัด “หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ต้นสังกัดให้ความยินยอม” โดยทุนการศึกษาที่ได้รับมานั้นมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (กระทรวงการคลัง) มิใช่มาจากเงินได้ของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

   

  3.  จากการที่เราสองคนได้แต่งงานกัน และภรรยากำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ภรรยามีความประสงค์จะย้ายมาเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ผ่านการสอบ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสำนักงานอธิการบดีได้ทำหนังสือแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัดว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยินยอมที่จะดูแลทุนและนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนต่อจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัด

   

  4.  เราได้ปรึกษากับนิติกรของทั้งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนนี้ ไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ ของกระทรวงการคลัง

   

  5.  ภรรยาได้ยื่นหนังสือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึงมหาวิทยาลัยต้นสังกัดโดยผ่านทางคณะ ซึ่งที่ประชุมของคณะมีมติไม่อนุมัติการเปลี่ยนสถานที่ชดใช้ทุน โดยหากภรรยาลาออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยต้นสังกัด จะต้องชดใช้ค่าปรับเป็นเงินราว 4 ล้านกว่าบาท

   

  ขออนุญาตเรียนถามความคิดเห็นของอาจารย์ดังนี้ครับ

   

  1.  ผมเข้าใจว่า คณะไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องนี้ใช่หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีอำนาจ เหตุใดคณะไม่ส่งเรื่องต่อไปให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา

   

  2.  หากเราส่งเรื่องต่อไปเองให้มหาวิทยาลัย มีโอกาสมากน้อยเพียงใดครับที่มหาวิทยาลัยจะอนุมัติ

   

  3.  หากไม่อนุมัติ เราจะร้องต่อศาลปกครองหรือหน่วยงานอื่นใดได้หรือไม่ ว่าเราได้รับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม

   

  4.  เหตุที่เราคิดว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจาก การขอย้ายนี้ไม่ขัดต่อระเบียบข้อใดของกระทรวงการคลัง และภรรยามิได้ขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานตามอำเภอใจ ที่จริงแล้วเป็นการย้ายเพราะความจำเป็นที่จะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว นอกจากนี้การย้ายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคน่าจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับรัฐบาลและประเทศได้ ภรรยามิได้ลาออกมาปฏิบัติงานภาคเอกชนทั้งๆ ที่ค่าตอบแทนของภาคเอกชนนั้นสูงกว่าภาครัฐมากอยู่ทีเดียว

   

  5.  ท่านอาจารย์เห็นว่า เราจะเรียกร้องความเห็นใจและขอความเป็นธรรมได้จากหน่วยงานใด

   

  ขอแสดงความนับถือด้วยใจจริง

  ธัญ น.

  คำตอบ

  เรียน ธัญ น.

       1. เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับมหาวิทยาลัย คณะจึงไม่มีอำนาจปฏิเสธ เป็นแต่เพียงความเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมักจะฟังตามความเห็นของคณะ เพราะอยู่ใกล้ชิดกว่า

       2. ก็ส่งไปได้ ไม่มีอะไรห้าม  แต่ทางที่ดีน่าจะทำเป็นเรื่องร้องทุกข์ต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย

       3. ฟ้องได้ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องการผูกพันตามสัญญาใช้ทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยต้นสังกัดย่อมมีสิทธิที่จะให้ไปหรือไม่ให้ไปก็ได้ สุดแต่ความจำเป็นของมหาวิทยาลัย

       4. ถ้ามองในแง่ส่วนตัว ก็อาจเป็นอย่างที่คุณคิด แต่ถ้ามองในแง่ของมหาวิทยาลัย  ๆ ก็อาจมีความจำเป็น เพราะมหาวิทยาลัยจะต้องเสียกำลังคนไป ทั้ง ๆ ที่ได้รอคอยมาหลายปี

       5. จากสภามหาวิทยาลัย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 มีนาคม 2549