ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  015561 การแบ่งส่วนราชการนายเสรี5 ธันวาคม 2548

  คำถาม
  การแบ่งส่วนราชการ

  เรียน อ.มีชัย ที่เคารพอย่างสูง

  ผมมีข้อสงสัยเคยถามท่านอาจารย์ไปครั้งหนึ่งแล้วท่านอาจารย์ให้ผมกลับไปย้อนดู พ.ร.บ.การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น อ่นแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อความมีดังนี้ครับ

  มาตรา 9.สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการดังนี้

  (1) สำนักงานอธิการบดี

  (2) วิทยาเขต

  (3) คณะ

  สถาบันอาจให้มี สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์มาตรา 7.เป็นส่วนราชการในสถาบันอีกได้

  การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ทำเป็นประกาศของสถาบัน

  ผมสงสัยว่า การจัดตั้งสำนักงานอธิการ,วิทยาเขตและคณะ ต้องออกเป็นกฏกระทรวงใช่หรือไม่?เพราะมาตราอื่นๆไม่ได้บอกไว้มีเพียงมาตรา 6.ที่บอกว่าให้รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฏกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฏกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างบิ่ง

  นายเสรี

  คำตอบ

  เรียน คุณเสรี

        เมื่อไม่บอกมาว่าสถาบันอะไร ก็เลยไม่รู้จะไปเปิดกฎหมายอะไรดูให้ได้

   

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 ธันวาคม 2548