ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  014797 ขอความเป็นธรรมจากท่านนายกสภา ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์นายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์1 กันยายน 2548

  คำถาม
  ขอความเป็นธรรมจากท่านนายกสภา ม.ราชภัฏวไลอลงกรณ์

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์
     กระผมนายปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ อดีตลูกจ้างชั่วคราวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระผมได้ทำเรื่องลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตั้งแต่สิ้นเดือนมิถุนายน 48 โดยการทำบันทึกลาออก กระผมได้ปฏิบัติตามระเบียบของลูกจ้างชั่วคราว ที่จะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นรายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่งกระผมได้ระบุไว้ในบันทึกอย่างชัดเจนว่าการลาออกของกระผมจะมีผลในอีก 1 เดือนถัดมาคือสิ้นเดือนกรกฎาคม 48 ซึ่งกระผมควรจะได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคือเงินเดือนของเดือนกรกฎาคม 48 แต่จนกระทั่งถึงวันนี้กระผมก็ยังไม่ได้รับเงินเดือนเดือนดังกล่าว กระผมได้สอบถามไปที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวและการทำเรื่องเบิกเงินค้าจ้างรายเดือน และก็ได้รับการชี้แจงมาว่า ใบลงเวลาการปฏิบัติงานของกระผมในเดือนสุดท้ายยังไม่ได้รับการอนุมัติจากนายสิริเจษฏ์ รัตนจรณะ ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กระผมสังกัดอยู่ นับจนถึงวันนี้ก็ล่วงเข้ามาจนถึงเดือนกันยายนแล้ว หากจะพิจารณาการปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนให้กับนายจ้างตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กระผมก็ไม่ได้กระทำการทุจริตในหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้นายจ้างงดเว้นที่จะไม่จ่ายเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายให้กับกระผม และในขณะนี้กระผมก็ไม่ได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นแต่อย่างใด ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งเงินค่าจ้างดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับกระผมเป็นอย่างมาก    
     กระผมไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปผึ่งทางไหน จะร้องเรียนไปยังสำนักนายกที่ระฆังดอทคอม ก็เกรงว่ากว่าเส้นทางร้องทุกข์ของกระผมจะไปถึงผู้มีอำนาจ กระผมเองก็อาจจะอดตายซะก่อน และจากกรณีนี้ถ้ากระผมจะร้องเรียนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระผมจะร้องเรียนในกรณีที่กระผมกำลังถูกละเมิดสิทธิที่ควรจะได้รับตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ป.พ.พ. มาตราที่ 14 และ ป.พ.พ. บรรพ 3 หมวด 6 ว่าด้วยการจ้างแรงงาน มาตราที่ 582 ได้หรือไม่และถ้ากระผมจะขอกล่าวโทษนายสิริเจษฏ์ รัตนจรณะในกรณีที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีที่เกิดขึ้นจะได้หรือไม่

  ขอแสดงความเคารพอย่างสูง
  นายปรวัฒน์  วิสูตรศักดิ์

  หมายเหตุ กระผมได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมมาในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนที่อาจารย์ได้สละเวลาไปบรรยายให้พวกอัตราจ้างอย่างกระผมฟัง ในตอนนั้นหัวใจของกระผมพองโตเมื่อได้ฟังวิสัยทัศน์ของนายกสภามหาวิทยาลัยอย่างท่าน และเฝ้ารอถึงวันที่ vision ของท่านจะถูก take action แต่ในวันนี้กระผมคงไม่มีโอกาสจะได้เห็นอีกต่อไปแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าเพื่อนๆอัตราจ้างของกระผมอาจจะพอยังมีโอกาสที่จะได้เห็นสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้บ้าง นอกจากฟังแต่คำโฆษณาจากลมปากของผู้บริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีชุดนี้

  คำตอบ

  เรียน คุณปรวัฒน์

            กำลังสอบถามทางมหาวิทยาลัยให้ว่าเกิดอุปสรรคอะไรจึงยังไม่จ่ายเงินเดือนให้

           


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 กันยายน 2548