ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050597 ถูกร้องเรียน เรื่องถมดินวางท่อ ในลำเหมืองผู้ถูกร้องเรียน24 มีนาคม 2558

  คำถาม
  ถูกร้องเรียน เรื่องถมดินวางท่อ ในลำเหมือง
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ 
  ด้วยกระผมและเพื่อนบ้านกว่าสิบราย ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา ทางเข้าออกในที่ดินของตนเอง ซึ่งมีที่อยู่อาศัย อยู่รอบลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาดกว้าง4เมตร และยาว70เมตร ซึ่งในปัจจุบันลำเหมืองมีสภาพตื้นเขินไม่ได้มีการใช้ประโยชน์มานานกว่า20ปีแล้ว และเป็นคลองตันไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ที่อื่นได้ ในหน้าฝนจะมีน้ำท่วมขัง เพราะเป็นที่ต่ำกว่าแปลงอื่นในละแวกนั้นที่มีการถมดินสูงกว่า จนต้องขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและน้ำมันจากท้องถิ่น มาบรรเทาทุกข์เป็นเวลาแรมเดือน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทางผู้เดือดร้อนเคยเสนอแผนงาน โครงการ ขอให้ถมดินวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ไปเชื่อมต่อแนวท่อระบายน้ำที่ทางท้องถิ่นก่อสร้างไว้
   ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตามแผนพัฒนาตำบล ในปี2557และมีการคัดเลือก รับรอง จากที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด้วยเสียงข้างมาก ให้บรรจุเข้าแผนฯ เป็นลำดับความจำเป็น เร่งด่วนลำดับที่สอง ที่ประชุมรับรอง และในปีงบประมาณนี้ ผู้ขออนุญาต ได้นำเสนอแผนงานดังกล่าวอีกครั้ง (กพ.2558) และได้คัดเลือเข้าแผนอีกเช่นกัน แต่ทางท้องถิ่นยังไม่สามารถดำเนินการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนนั้นได้ นอกจากการสูบน้ำออกในบางครั้ง ที่ชาวบ้านทำหนังสือร้องขอไป ในการเข้าออกปัจจุบันนี้ผู้เดือดร้อนได้ใช้พื้นที่ ในที่ดินส่วนบุคคลรายหนึ่งเป็นทางเข้าออก แต่กำลังจะมีการซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันอยู่ ทางสาธารณะประโยชน์ขนาด70x4เมตร ที่มีอยู่ใกล้เคียงและเป็นส่วนต่อเนื่องกับลำเหมืองก็เป็นทางตัน ไม่สามารถใช้เป็นทางออกสู่ทางสาธารณประโยชน์ทางอื่นได้ จนในที่สุดผู้เดือดร้อนได้ทำหนังสือขออนุญาตถมดินวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ไปยังส่วนท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เช่นเคย ต่อมาช่วงกลางเดือนมีนาคม 2558 ชาวบ้านผู้เดือดร้อนในละแวกนั้น ได้รวมตัวกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งเพื่อ เป็นค่าจ้างถมดินและจัดซื้อท่อระบายน้ำและบ่อพัก และได้มีการถมดินเพิ่มในลำเหมืองเพื่อจะใช้เป็นทางระบายน้ำและเป็นทางสัญจร แต่ได้มีผู้ร้องเรียน และมีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน ออกมาสั่งระงับการถมดินเพื่อวางท่อ ไม่ทราบว่า ผู้เดือดร้อนจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้มีทางสัญจร เข้าออกและทางระบายน้ำ ดังกล่าวครับ
  คำตอบ

  ลองร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรม บางทีอาจจะได้เรื่อง แต่คงต้องใช้เวลานานหน่อย เพราะกว่าเขาจะถามตอบกันคงใช้เวลาหลายเดือน  ถ้ารวมตัวกันมีจำนวนมากพอ ก็อาจต่อรองกับผู้บริหารท้องถิ่นว่าถ้าเขาสัญญาว่าจะทำให้ก็จะลงคะแนนให้เขาทั้งหมู่บ้าน บางทีอาจจะได้เรื่องกระมัง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มีนาคม 2558