ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050480 การแต่งตั้งรองนายกที่ปึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีนายวิศษฎ์ วิเชียรสรรค์13 กุมภาพันธ์ 2558

  คำถาม
  การแต่งตั้งรองนายกที่ปึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

  ขอสอบถามอาจารย์ดังนี้ครับ

  นายกเทศมนตรีหมดวาระแล้วก่อน 1 ม.ค.2558มารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง คสช.ที่ 1/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557และผู้ว่าฯประกาศแต่งตั้งแล้วเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ขอสอบถามดังนี้

  1. นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งรองนายกฯที่ปรึกษาและเลขานุการนายกฯได้ทันที่หรือไม่รองนายกที่ปรึกษาและเลขาฯพ้นตำแหน่งไปตามนายกหมดวาราะไปก่อนหน้าแล้ว  ตามคำสั้ง คสช.กำหนดเฉพาะ สมาชิกสภาและนายกท้องถิ่นเท่านั้นที่ให้มาปฎิบัติหน้าชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งรองนายกแต่ตาม พรบ.เทศบาล มาตรา 48 อัฏฐและ 48 เตรส พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 ให้อำนาจนายกเทมนตรีแต่งตั้ง

  2. นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภาหรือไม่ภายใน 30 วันนับแต่วันแต่ง มาตรา 48 ทศ บอกว่าก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน 30 นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง   แต่นายกมาจาการแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามคำสั่ง คสช.ไม่ได้ดำรงตำแหน่งจากการเลือกตั้ง

  ขอขอบคุณอาจารย์ด้วยครับ

   

  คำตอบ

  ๑. การแต่งตั้งรองนายกฯกับเลขาฯ เป็นอำนาจของนายกฯ เมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้ว ก็ย่อมแต่งตั้งใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคนเดิม

  ๒. ข้อนี้ควรปรึกษากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  13 กุมภาพันธ์ 2558