ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050439 กฏหมายว่าด้วยอำนาจสภาเทศบาลชายนิรนาม2 กุมภาพันธ์ 2558

  คำถาม
  กฏหมายว่าด้วยอำนาจสภาเทศบาล
  เรียนอาจารย์ กระผมมีข้อสงสัยครับในการได้มาซึ่งผู้จัดการตลาดสดของเทศบาลตำบลในลักษณะการเช่ารายปี  ถ้าไม่มีการเปิดประมูลสอบราคา 
  1.สามารถใช้ว่าด้วยอำนาจของนายกเทศมนตรีได้หรือไม่
  2.เมื่อนายกเทศมนตรีเสนอญัตติผ่านมายังประธานสภาเพื่อให้สภาลงมติให้ความเห็นชอบการได้มาซึ่งผู้จัดการตลาดได้หรือไม่ อย่างไร
  3.เมื่อสภาลงมติให้การเห็นชอบ ให้นาย ก. เข้ามาบริหารจัดการตลาด สภาถูกกล่าวหาว่าด้วยเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วมตินี้จะไม่ชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ . 
  ขอบพระคุณครับ 
  คำตอบ
  โดยหลักทั่วไปแล้ว การจัดหาผู้จัดการตลาด เป็นเรื่องบริหาร ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล ไม่เกี่ยวกับสภา  ไม่ได้เล่ารายละเอียดมา จึงตอบได้แต่เพียงเท่านี้ เพราะไม่รู้ว่าเร่องไปเข้าสภาได้อย่างไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 กุมภาพันธ์ 2558