ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049763 ยกเลิกประกาศจัดตั้งเทศบาลนายผจญ มหันตปัญญ์4 ธันวาคม 2556

  คำถาม
  ยกเลิกประกาศจัดตั้งเทศบาล

  ข้อเท็จจริง มีประกาศจัดตั้งอบต.เป็นเทศบาล ตาม ม.42 พ.ร.บ. สภาตำบลและอบต. 2537 และ ม.7 ประกอบ ม.9 พ.ร.บ.เทศบาล 2496 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ต่อมาจะยกเลิก โดยจะให้ เทศบาลนั้นกลับเป็น อบต.เหมือนเดิม

  คำถาม 1. กรณีสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นอำนาจของผู้ออกประกาศ หากมีเหตุผลความจำเป็น โดยอาศัย ม.9 และ 13 แห่งพ.ร.บ.เทศบาล ฯ (เขียนว่ายุบเลิกเทศบาลได้ ) ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบ ม.77 พ.ร.บ.เทศบาลฯ ซึ่งเป็นบทรักษาการแล้ว อ้างถึงอำนาจเฉพาะออกกฎหรือระเบียบข้อบังคับเท่านั้น แต่การออกประกาศเป็นอำนาจเฉพาะตาม ม.7และ 9 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ จึงต้องอ้าง ม.9และ ม.13

            2. กรณีไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.เทศบาลฯ ให้ท้องถิ่นเติบโตไปตามลำดับ (เล็กไปใหญ่) การใช้มาตรา 13 พ.ร.บ.เทศบาลฯ จึงน่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และการยุบเลิกก็คือ เทศบาลนั้นหายไป ไม่สามารถกลับไปเป็น อบต.(ชื่อเดิม) ได้อีก แต่ยุบเพื่อไปรวมกับท้องถิ่นอื่นได้

            นิติกรด้วยกันมีความเห็นแตกต่างกันเป็น 2 กรณี จึงขอเรียนถามอาจารย์ครับ

  คำตอบ
  ถ้าจะยุบ ก็ทำได้โดยอ้างมาตรา ๑๓
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 ธันวาคม 2556