ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049097 การแก้ไข ข้อบัญญัติ อบต.SPT.30 เมษายน 2556

  คำถาม
  การแก้ไข ข้อบัญญัติ อบต.

  อบต.ออกข้อบัญญัติประปา  แล้ว ต้องการแก้ไขข้อบัญญัติประปา  ซึ่งมีข้อหารือดังนี้ในข้อบัญญัติในข้อ 4. ให้นายก อบต. ....รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจออกประกาศ  กำหนดหลักเกณฑ์  มีอำนาจตีความ  วินัจฉัย  กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  คำวินิจฉัย ของ นายก อบต..........ถือว่าสิ้นสุด , ข้อ 20 อัตราค่าน้ำประปาให้เรียกเก็บตาม ลบ.ม.และค่าบำรุงรักษามาตรน้ำต่อเดือน ( ตามประกาศบัญชีแนบท้าย ) , ข้อ 21 อบต.....ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำตามเศรษฐกิจ  ข้อเท็จจริงของต้นทุนการผลิตและจะประกาศให้ผู้ใช้นำทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ,

  เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติ เป็นประกาศบัญชีแนบท้าย ตามข้อบัญญัติ อบต....เรื่อง การบริหารกิจการประปา...... ( รายละเอียดดังนี้ )

  ประกาศบัญชีแนบท้าย ตามข้อบัญญัติ อบต.......................

  เรื่อง การบริหารกิจการประปา  ............ พ.ศ.....

  ที่ .           รายการ                                      จำนวน ( บาท )

  1.            ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ำ                20  บาท

  2..          อัตราค่าน้ำ ลบม. ที่ 1 -40 ลบ.ม. ละ 5 บาท  , ลบ.ม.ที่ 41 เป็นต้นไป ลบม.ละ  20 บาท

  3.       อัตราค่าน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม  ลบ.ม. ละ    20  บาท

  4.      ค่าบำรุงรักษามาตรน้ำเดือนละ                      5   บาท

  5.     ผู้ที่อุทิศที่ดินให้ก่อสร้างระบบประปาใช้นำฟรี เดือน ละ 30  ลบ.ม.

  6.    ผู้ดูแลระบบประปาใช้น้ำฟรีเดือนละ   30 ลบ.ม.

  7.    วัด / โรงเรียน ใช้น้ำฟรี

  หมายเหตุ. ประกาศนี้  อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสมโดย อบต................จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

  .....................................................................................................

  คำถาม  ... อบต. จะแก้ไขข้อบัญญัติ  ในเรื่อง อัตราค่าน้ำ ตามข้อ 20.  การแก้ไขอัตราค่าน้ำ นั้น นายก  อบต.จะแก้ไข  โดยออกประกาศ ตาม ข้อ 4. ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราค่าน้ำประปาได้หรือไม่ , หรือว่าจะให้อำนาจสภา ฯ ในการแก้ไขอัตราค่าน้ำประปา แล้ว  นายก ออกประกาศ ตามข้อ 4.

  ( ข้อเท็จจริง มีการหารือในสภา ฯ เบื้องต้นสภา ฯ ไม่ให้แก้ไขอัตราค่าน้ำ แต่ข้าพเจ้าและผู้บริหารต้องการแก้ไข เพราะประกาศบัญชีแนบท้าย ค่าน้ำประปา ข้อ 20  ผู้ใช้ 1-40  ลบ.ม. คิดหน่วยละ 5 บาท แต่ ผู้ใช้ประปา ลบ.ม.ที่ 41 เป็นต้นไปคิดหน่วยละ  20  บาท  ซึ่งถือว่าการเก็บประปาระบบก้าวหน้าแตกต่างกันมากเกินไปสำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปามาก  เพราะที่อื่น เขาจะเก็บแตกต่างประมาณ 1- 2  บาท แต่ ของ อบต...ผม .แตกต่าง  15  บาทผมว่ามากเกินไป ) ผมขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ  ....

   

   

  คำตอบ
  เมื่อทั้งหมดนั้นออกเป็นข้อบัญญัติ เวลาจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำเป็นข้อบัญญัติ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 เมษายน 2556