ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048846 การพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.นริศ27 กุมภาพันธ์ 2556

  คำถาม
  การพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต.

  กรณีที่นายก อบต. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์และถูกคุมขังอยู่ระหว่างฎีกา หากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชาชนในพื้นที่ตำบลนั้น หรือ ปลัด อบต. แห่งนั้น หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เห็นว่ากรณีดังกล่าวมีข้อสงสัยว่านายก อบต. คนดังกล่าวจะพ้นจากสมาชิกภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตาม  ๖๔ (๔) แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ หรือไม่ นั้น กระผมมีข้อสงสัยที่จะเรียนถามว่า

  ๑.      ตามกรณีดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าเป็นกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้ง โดยปราศจากข้อสงสัยแล้วหรือไม่  

  ๒.     หากได้ส่งเรื่องให้นายอำเภอ วินิจฉัย นายอำเภอจะต้องดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยความเป็นนายก อบต. ดังกล่าวว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ อย่างไร

   

  คำตอบ

  1. ก็ถ้าตัวเขาถูกคุมขังอยู่ตามหมายของศาล ก็เป็นเรื่องปรากฏชัดแจ้ง

  2. นายอำเภอก็ต้องวินิจฉัย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 กุมภาพันธ์ 2556