ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048520 การเข้าชื่อถอนชื่อตัวแทนชาวบ้านที่เข้าชื่อ2 มกราคม 2556

  คำถาม
  การเข้าชื่อถอนชื่อ
  เรียน ท่านมีชัย
  ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ,จันทบุรี มีการเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งฃาวบ้านได้ปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ขอเปิดหน่วยลงคะแนนถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น เป็นที่เรียบร้อย พร้อมยื่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรี ผ่านไป 38 วัน ทางจังหวัดได้แจ้งกลับว่า รายชื่อที่ยื่นมาไม่ครบตามหลักเกณท์ คือ 580 ฃื่อทั้งๆที่วันที่ไปยื่นชาวบ้านยกขบวนไปยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานผู้เข้าชื่อทั้งสิ้น 890 ชื่อเสียสิทธิ์ตรวจสอบแล้วใช้ได้ 600 ชื่อ แต่ในระหว่างที่ นายกเทศบาลฯ ตอบคำถามเรื่องราวให้ผู้ว่าฯเป็นระยะเวลา 30 วัน ครบกำหนด หลังจากนั้นวันสองวัน นายกเทศบาลฯ ที่ถูกเข้าชื่อถอดถอนได้ นำรายชื่อฃาวบ้านมาขอถอนฃื่อออก 109 คน ทางจังหวัดจึงได้ขอคืนเรืองขอเปิดหน่วยลงคะแนน โดยให้เหตุผลว่ารายชื่อไม่ครบ
  ผมขอถามเป็นข้อๆดังนี้นะครับ
  1. ชาวบ้านที่เข้าชื่อแล้ว ซึ่งปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าชื่อ ที่มี พ.ร.บ. รองรับการเข้าชื่อ สามารถถอนชื่อ ตนเองออกได้ด้วยหรือไม่ ในเมื่อ พ.ร.บ.การเข้าชื่อไม่ได้มีเขียนไว้ว่าให้ถอนได้มีเขียนไว้แต่วิธีการเข้าชื่อเท่านั้น
  2. ณ.วันที่นำรายชื่อไปยื่นต่อ ผู้ว่าฯ พร้อมลงรับอย่างถูกต้องแล้ว ถือว่าการยื่นเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่ เป็นผลสำเร็จแล้วหรือไม่อย่างไร เพราะจริงๆแล้ว ระยะเวลา 7 วัน ก่อนที่ผู้ว่าฯ จะให้ นายกเทศบาลฯที่โดนเข้าชื่อนั้น จะต้องตอบคำถาม ทางจังหวัดได้ตรวจสอบว่ารายชื่อที่เข้าชื่อมานั้นครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จึงมีคำสั่งให้ นายกเทศบาลฯ นั้นตอบคำถาม ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือว่าสมบูรณืหรือเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วหรือไม่อย่างไร
  3. การขอถอนชื่อตนเองออกนั้น จะต้องไปแสดงตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือต้องไปเขียนคำร้องหรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง ใช่หรือไม่ การที่ นายกเทศบาลฯ รวมรวมบัตรประชาชนพร้อมทไหนังสือปะหน้าให้เหตุผลว่า ชาวบ้านท่เข้าขื่อมานั้นถูกหลอก จึงขอถอนชื่อออก เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร
  4. ในฐานะตัวแทนที่ลงชื่อ ขอเปิดหน่วยลงคะแนนและเป็นตัวแทนของฃาวบ้าน ได้ขอดูรายฃื่อที่มาขอถอดถอนนั้น ทางจังหวัดไม่ให้ดู อ้างว่าเป็นเรื่องของจังหวัด การกระทำแบบนี้ ที่จังหวัดไม่ยอมแสดงเอกสารให้ดูนั้น ได้แต่บอกว่ามีชาวบ้านมาขอถอนชื่อออก ทำได้ด้วยหรือไม่ ถือว่าเป็นการปกปิดข้อมูลข่าวสาร ไม่ยอมให้ฝ่ายที่ขอเข้าชื่อได้ตรวจสอบ ว่าจริงหรือไม่ที่มีผู้มาขอถอนชื่อออก แบบนี้ถือว่า ละเว้นการปฎิบัตหน้าที่หรือไม่อย่างไร

  รบกวนช่วยตอบเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านได้หูตาสว่างและได้รู้แจ้งเห็นจริง ด้วยครับ
  ขอบคุณครับ
  คำตอบ

  1.-3, แต่ละคนย่อมมีสิทธิ์เป็นของตัวเอง จะเข้าชื่อหรือเปลี่ยนใจจะถอนชื่อก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของเขา ใครไปห้ามไม่ได้

  4.  ถ้ายังอยากดูก็อาจไปร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้บังคับให้ผู้ว่้าราชการจังหวัดเปิดเผยได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 มกราคม 2556