ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047720 พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗นายวุฒิ โตสมมุติ26 สิงหาคม 2555

  คำถาม
  พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗

  กระผมใคร่ขอถาม อ.ตามปัญหาของกระผม ดังนี้....

     กระผมดำรงตำแหน่ง นายก อบต.ครบกำหนดวาระ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ถึงวันเลือกตั้ง(๖ กันยายน ๒๕๕๒)ห้ามผู้สมัครฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายฯ ตามมาตรา ๕๗ ว.๒ 

     กระผมทำการแจกเสื้อก่อนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับนำไปแจ้งต่อ กกต.ว่ากระทำภายในกำหนด กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๑๑๘ 

     ปัญหาข้อกฎหมายคือ......เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้ง ห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คือห้ามกระทำตามมาตรา ๕๗(๑) – (๕)  และมาตรา ๕๗ วรรคสี่(วรรคสุดท้าย) เมื่อมีประกาศตามมาตรา ๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งฯของแต่ละครั้ง(ที่มีประกาศการเลือกตั้งฯ) แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเลียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งกับกระผมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ กระผมเห็นว่าตามบทบัญญัติของมาตรา ๕๗  เป็นเงื่อนเวลาและเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยให้ตรงตามบทบัญญัติของกฎหมาย คือจะต้องตีความโดยเคร่งครัดตามตัวอักษรจึงจะเป็นการพิจารณาความหมายจากตัวบทกฎหมาย และความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบของกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายไปพร้อม ๆ กัน อย่างมาตรา ๕๗ วรรคแรก,วรรคสาม,และวรรคสี่ ว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วนั้นตรงกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา ๕๗ หรือไม่ เพราะประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นกระบวนการตามมาตรา ๕๗ วรรคท้าย ถือว่าเป็นกฎหมายสบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการกระทำความผิด หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งฯ ของแต่ละครั้ง  จึงเป็นการข้ามขั้นตอนน่าจะไม่ชอบด้วยวิธีปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคสุดท้าย หรือไม่ครับ เพราะประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นกระบวนการตามมาตรา ๕๗ วรรคท้าย ถือว่าเป็นกฎหมายสบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการกระทำความผิด หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่ประกาศวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งฯ ของแต่ละครั้ง  จึงเป็นการข้ามขั้นตอนน่าจะไม่ชอบด้วยวิธีปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕๗ วรรคสุดท้าย หรือไม่

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

         นายวุฒิ โตสมมุติ ๒๑ ม.๒ ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ๑๔๑๕๐

        โทร.๐๓๕-๘๗๐๐๖๓

  คำตอบ
  เมื่อ กกต.เขาดำเนินคดีกับคุณตามมาตรา ๑๑๘ แล้ว ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่คิดอยู่น่ะ ก็นำไปใช้ต่อสู้กับเขาดูเถอะ มาโต้แย้งให้คนอื่นฟัง ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะถึงจะเห็นด้วย ก็คงไม่ทำให้ กกต.เขาเลิกฟ้องได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 สิงหาคม 2555