ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047478 ภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนนายชอบธรรม23 กรกฎาคม 2555

  คำถาม
  ภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชน

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  คือผมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ได้ติดป้ายของโรงเรียน ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียน ป้ายดังกล่าวมีทั้งหมดหลายป้าย อาทิ ป้ายชื่อของโรงเรียน ป้ายหลักสูตรและระดับชั้นที่เปิดสอน เป็นต้น   ต่อมาทางเทศบาลฯ ได้มาเรียกเก็บภาษีป้าย ดังนี้แล้วผมจึงมีคำถาม

  1. โรงเรียนเอกชนต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่  เพราะมาตรา 8(9) แห่งพระราชบญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 บัญญัติยกเว้นภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ผมจึงเห็นว่าโรงเรียนเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องไม่ต้องเสียภาษีป้ายแต่อย่างใด

  2. หากอุทธรณ์คำสั่งของเทศบาลฯ และเรื่องขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง จะมีโอกาสชนะคดีหรือไม่  เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและอาจรวมถึงศาล ยึดถือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3855/2545 เป็นบรรทัดฐาน  ซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวตัดสินว่าป้ายของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหมายความถึงป้ายแสดงชื่อโรงเรียนที่เป็นอักษรไทยเท่านั้น  ป้ายอื่นๆ ของโรงเรียนที่แสดงไว้ ณ อาคารหรือบริเวณของโรงเรียนต้องเสียภาษีป้ายทั้งหมด

  3. คำพิพากษาศาลฎีกา เป็นคำพิพากษาที่ศาลอื่นๆ จะใช้เป็นบรรทัดฐานตัดสินคดีอื่นที่มีรูปคดีเช่นเดียวกันเสมอไปหรือไม่  หากศาลนั้นเห็นว่าคำพิพากษาศาลฎีกานั้นไม่ชอบ

  ด้วยความเคารพอย่างสูง

  นายชอบธรรม

  คำตอบ

  1. ถ้าติดไว้ในอาคารหรือบริเวณโรงเรียนก็ไม่ต้องเสีย

  2. ก็ต้องลองฟ้องและสูคดีขึ้นไปใหม่ เผื่อศาลฎีกาจะเปลี่ยนใจ ข้อสำคัญลองอ่านคำพิพากษาฎีกานั้นดูว่าเขาอาศัยประเด็นอะไรจึงตัดสินเช่นนั้น

  3. ปกติศาลชั้นต้นมักจะคล้อยตาม แต่ก็ไม่แน่ บางครั้งศาลชั้นต้นก็ไม่ฟังก็มี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กรกฎาคม 2555