ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047251 อยากทราบคุณสมบัติจะสมัคร ผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ มีลกษณะต้องห้ามหรือไม่ครับคนท้องถิ่นครับ19 มิถุนายน 2555

  คำถาม
  อยากทราบคุณสมบัติจะสมัคร ผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่ครับ มีลกษณะต้องห้ามหรือไม่ครับ

  มีผู้อยากสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่ ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่  มาตรา 12 (10) ที่บัญญัติว่า ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ และยังไม่พ้น กำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันพ้นโทษ------- อยากจะเรียนถามดังนี้ครับ

  1 บุคคลคนนี้ได้รับโทษ จากประเทศ มาเลเซีย โดยถูกจำคุก เป็น เวลา 15 วัน(ไม่แน่ใจว่าเท่าใดครับ) ในความผิดฐาน ลักลอบเข้าเมืองของประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2550  ตามมาตรา 12 นี้รวมถึงกฏหมาย ของ ประเทศ มาเลเซียไหมครับ   หรือว่าเอาเฉพาะกฏหมายของประเทศไทย  และบุคคลคนนี้ มีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ครับ (ถ้าเอาตาม กฏหมายของไทย)

  2 และคำว่า ยังไม่พ้นกำหนดเวลา 10 ปี นับแต่วันพ้นโทษ เราจะนับถึงวันไหนครับ

  3 ความผิดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นความผิดลหุโทษหรือไม่ครับ

  -------------------------ขอบพระคุณมากครับ----------------------------------

  คำตอบ
  คำถามที่มีแนวโน้มไปในทางการต่อสู้กันทางการเมือง ตอบให้ไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 มิถุนายน 2555