ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046719 การพิจารณาโทษ 2 ครั้งพนง.ท้องถิ่น19 เมษายน 2555

  คำถาม
  การพิจารณาโทษ 2 ครั้ง

  ด้วยกระผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างขุดลอกคลอง

  สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบพบว่า ปริมาตรดินขุด ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

  ทาง สตง.ได้ให้ อบต. เรียกเงินคืน ซึ่งก็ได้เรียกเงินคืนเป็นที่เรียบร้อย และทาง อบต.ได้สั่งลงโทษ กรรมการตรวจงานจ้าง  โดยโทษ ตักเตือน เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก แต่ทาง  ก.อบต. จังหวัด...ได้นำเรื่องนี้มาทบทวน และสั่งลงโทษทางวินัย ขั้นตัดเงินเดือน 5%  เป็นเวลา 3 เดือน..โดยให้เริ่มตัด ณ เดือน พ.ย. 54 ที่ผ่านมา...อยากเรียนถามว่า ก.อบต.จังหวัด นำเรืองนี้มาทบทวนเพื่อ ดำเนินการลงโทษ มีอำนาจในการพิจารณาได้ถูกต้องมากน้อยอย่างไร...และสามารถพิจารณาขั้นเงินเดือนในรอบ เม.ย. 55 นี้ได้หรือไม่...รบกวนท่านให้ความกระจ่างด้วย..ครับ

  คำตอบ
  ก.อบต.จังหวัดมีอำนาจพิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยเหมาะสมถูกต้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมก็แก้ไขได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 เมษายน 2555