ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046483 ใช้ระเบียบใด ในการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการ กรณีรับเรื่องร้องเรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด17 มีนาคม 2555

  คำถาม
  ใช้ระเบียบใด ในการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการ กรณีรับเรื่องร้องเรียน

  เรียน ท่านมีชัย

        เรื่องเดิม: ประชาชนได้ร่วมกันลงชื่อในหนังสือร้องเรียนการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมหลักฐาน ส่งถึงนายอำเภอ เพื่อขอให้สอบสวนและหากพบว่ามีการทุจริตจริง ขอให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อปลด นายก อบต. ตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

       ข้อเท็จจริง: เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง(อำเภอ)ได้เสนอความเห็นให้นายอำเภอตั้งกรรมการสอบสวน นายก อบต. ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แต่ปรากฏว่า นายอำเภอเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ จนระยะเวลาล่วงมาเกือบ 60 วันแล้ว

       ข้อปฏิบัติ: ประชาชนผู้กล่าวหาได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าผลการดำเนินการ และขอให้ทางอำเภอแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าภายใน 7 วัน แต่ปรากฏว่า ทางอำเภอยังเพิกเฉย ไม่ดำเนินการใดๆ จนครบกำหนด

       คำถาม: ประชาชนผู้กล่าวหา มีความเห็นว่า กรณีนี้นายอำเภอผู้มีอำนาจกำกับดูแล อบต. มีเจตนาปกป้องผู้กระทำผิด หรือ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงศึกษาหาทางที่จะทำหนังสือกล่าวหานายอำเภอถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ว่ากระทำผิดตาม ม.157

       กรณีดังกล่าว มีระเบียบใดที่สามารถอ้างอืงได้ ว่า ระยะเวลาที่ล่วงเลยมา 60 กว่าวันเป็นระยะเวลาอันสมควรแล้ว ในการที่จะถือได้ว่า นายอำเภอมีเจตนาละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนในระยะเวลาที่สมควร หรือ กำหนดไว้ในระเบียบ

  คำตอบ
  ลองดูพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการปฏิบัติราชการที่ดี
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 มีนาคม 2555