ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046201 คุณสมบัติผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนายวิสุทธิ์ พรหมมา31 มกราคม 2555

  คำถาม
  คุณสมบัติผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

  มีภูมิลำเนาหรื่อถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันเลือกตั้งและเป็นผู้ประกอปเป็นหลักฐาน    คำว่า "มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำ"ใมาตตรา 12 (3) มีความหมายว่าอย่างไร กระผมสงสัยเพราะในหมู่บ้านกระผมกำลังจะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในอีก 3 เดือนข้างหน้า เพราะมีว่าที่ผู้สมัครคนหนึ่งได้ย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ประมาณ 2 ปีแล้ว แต่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยครอบครัวของเขารวมทั้งตัวเขาไม่ได้เข้ามาอยู่จริงในหมู่บ้านเลยมีเพียงแต่ย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านคนอื่น กระผมเลยสงสัยว่าบุคลคนนี้ มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในหมู่บ้านนี้หรือไม่ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตตรานี้หรือไม่

  คำตอบ
  คำถามทำนองนี้ตอบไม่ได้ เพราะอาจกลายเป็นการเข้าไปแซกในระหว่างการแข่งขันทางการเมืองได้  ถ้าสงสัยอย่างไรก็อาจสอบถามปลัดอำเภอหรือนายอำเภอได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  31 มกราคม 2555