ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046102 เมื่อถูกสั่งพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต. แล้วกลับมาเล่นการเมืองได้หรือไม่โนนทอง(4)11 มกราคม 2555

  คำถาม
  เมื่อถูกสั่งพ้นจากตำแหน่ง นายก อบต. แล้วกลับมาเล่นการเมืองได้หรือไม่

  ผู้ว่าราชการจังหวัดออกตำสั่ง ให้นายก อบต. พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุผล ปล่อยปะละเลย ไม่ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ และประพฤติมิชอบ

  คำถาม

  1.ใช้ พ.ร.บ.ล้างมลทินได้หรือไป

  2.จะลงสมัครนายกเทศมนตรีได้หรือไป เพราะยกสฐานะเป็นเทศบาลในเวลาต่อมา

  3.ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือไป

  คำตอบ

  1. ใช้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่โทษทางอาญาหรือโทษทางวินัย

  2-3. ตอบไม่ได้ เพราะไม่แน่ใจว่าถูกสั่งให้ออกตามมาตราอะไร ที่เล่ามานั้นไม่น่าจะตรงกับข้อเท็จจริงนัก น่าจะเป็นความเข้าใจเองมากกว่าสิ่งที่ระบุในคำสั่ง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 มกราคม 2555