ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045469 เทศบาลสั่งพนักงานให้เลือกเก็บขยะบางประเภทได้หรือสมาชิกม.เมธารมย์ รังสิต9 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  เทศบาลสั่งพนักงานให้เลือกเก็บขยะบางประเภทได้หรือ

  ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมธารมย์มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมธารมย์ทุกคนว่า  เทศบาลตำบลบึงยี่โถมีหนังสือแจ้งมาถึงนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเมธารมย์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแนบบันทึกข้อความของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงยี่โถ ที่ปท ๕๓๔๐๔/๑๕๐ เรื่อง  แจ้งการดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ลงนามโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เรียน  พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ   มีข้อความว่า   ตามที่เทศบาลตำบลบึงยี่โถมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำรถยนต์บรรทุกขยะไปทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตตำบลบึงยี่โถนั้น  ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาในการจัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้  ใบไม้ เศษ  เศษหิน  เศษดิน  เศษทราย  หรือเศษวัสดุอื่นๆ  ซึ่งไม่อยู่ในคำจำกัดความของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  ึ่งคำว่ามูลฝอยนั้น  หมายความว่า  เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น  ดังนั้น  กรณีปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่อยู่ในภารกิจหน้าที่ของงานบริการด้านจัดเก็บขยะมูลฝอยของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และมีตัวหนังสือขนาดใหญ่ตอนล่างใต้ชื่อและตำแหน่งนายสมชายว่า ห้ามจัดเก็บขยะประเภทกิ่งไม้  ใบไม้ เศษ  เศษหิน  เศษดิน  เศษทราย  หรือเศษวัสดุอื่นๆ  ซึ่งไม่อยู่ในคำจำกัดความของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด  แต่เห็นรถเก็บขยะเก็บขวดเบียร์และกระป๋องน้ำอัดลมไปได้  เสียค่าส่วนกลางวาละ ๑๐ บาท  กรรมการบอกว่าจ่ายให้เทศบาลไปแล้วเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  เทศบาลอ้างกฎหมายแล้วห้ามเจ้าหน้าที่ไม่ให้เก็บขยะที่ระบุไว้ได้หรือครับ

  คำตอบ

  ท้องถิ่นน่ะมีหน้าที่รักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย อะไรที่ชาวบ้านเขาทิ้งไว้เกลื่อนกลาด ก็ต้องเก็บทั้งนั้นแหละ ไม่ได้มีหน้าที่แต่เฉพาะการเก็บมูลฝอยตามความหมายของกฎหมายการสาธารณสุข  วันหลังเวลาเขาจะเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ก็เชิญเขามาถามว่าแล้วเขาจะเลือกเก็บแต่เฉพาะบางอย่าง หรือทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วก็เลือกคนที่เห็นว่าจะทำประโยชน์ให้มากที่สุดก็แล้วกัน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 สิงหาคม 2554