ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045109 ศาลตัดสินมาแล้ว ๒๐ กว่าปี ยังจะขาดคุณสมบัติผู้ที่จะรับเลื่อกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ มาตรา ๑๒(๑๑) หรือไม่นายมงคล นาควินิตชัย25 มิถุนายน 2554

  คำถาม
  ศาลตัดสินมาแล้ว ๒๐ กว่าปี ยังจะขาดคุณสมบัติผู้ที่จะรับเลื่อกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ มาตรา ๑๒(๑๑) หรือไม่
  ลุงผมได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔  แต่เมื่ออำเภอตรวจสอบประวัติแล้ว ปรากฎว่า เคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุด ว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก ตั้งแต่เมื่อ ปี ๒๕๓๒ แล้ว  จึงจะไม่แต่ตั้งลุงผมเป็นผู้ใหญาและจะจัดการเลือกตั้งใหม่  ผมอย่ากทราบว่า เมื่อคำตัดสินของศาลผ่านมาตั้ง ๒๐ กว่าปีแล้ว  ลุงผมยังจะเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องถิ่นอยู่หรือไม่
  คำตอบ
  ถ้าเคยทำความผิดตามกฎหมายการพนันโดยเป็นเจ้ามือ ก็จะมีลักษณะต้องห้ามตลอดไป เรียกว่าจะไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้้านอีกไม่ได้เลย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 มิถุนายน 2554