ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044753 การนับเวลาการเลือกตั้งคนท้องถิ่น30 พฤษภาคม 2554

  คำถาม
  การนับเวลาการเลือกตั้ง

  มาตรา 7 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดให้ กกต. จัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดำรงตำแหน่งครบวาร หรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ

  ถาม 1. คำว่านับแต่วันที่ครบวาระ  จะเริ่มนับวันที่ 1 ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันตั้งแต่วันใด  เช่น  ครบวาระ  วันที่  31 พ.ค.  จะนับวันที่ 31 เป็นวันที่ 1 หรือนับวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 1 เพราะเหตุใด  กรุณาอธิบายด้วย

        2. คำว่านับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง  จะเริ่มนับวันที่  1  ที่จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันใด  เช่น  พ้นจากตำแหน่งวันที่  31 พ.ค. จะนับวันที่ 31 พ.ค. เป็นวันที่ 1 หรือนับวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 1 เพราะเหตุใด กรุณาอธิบายด้วย

        เพื่อการศึกษากฎหมายได้อย่างเข้าใจและไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงความกรุณาให้ความกระจ่างด้วย  และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

                                                     ขอแสดงความนับถือ

  คำตอบ

  1. นับแต่วันที่ ๑ เพราะวันที่ ๓๑ ที่ครบวาระนั้น เขายังอยู่ในตำแหน่งเป็นวันสุดท้าย และตามกฎหมายแพ่ง ก็ต้องนับในวันรุ่งขึ้นเป็น ๑

  2. นับแต่วันที่ ๓๑ เพราะ วันที่ ๓๑ เป็นวันที่พ้นจากตำแหน่ง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  30 พฤษภาคม 2554