ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048200 สมัครใจร่วมโครงการสุวรรณ26 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  สมัครใจร่วมโครงการ

  เรียน อาจารย์มีชัยครับ

  ขอความกรุณาอาจารย์ชี้แนะอย่างละเอียดด้วยนะครับ บริษัทออกประกาศ มีรายละเอียดดังนี้

  ด้วยบริษัทมีกำลังเผชิญปัญหาทางธุรกิจอย่างรุนแรงและการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาวะปกติเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีโครงการส่งเสริมให้พนักงานบางคนมีอาชีพใหม่ขึ้น โดยบริษัทจะสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านการเงินให้แก่พนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเพื่ออาชีพใหม่ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

  2 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงินเดือนสุดท้าย x จำนวนวันตามตาราง และเพิ่มพิเศษอีก 120 วัน

  เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษใช้สำหรับโครงการเพืออาชีพใหม่เท่านั้น ไม่อาจนำไปอ้างอิงเพือกรณีอื่นใดทั้งสิ้น

  ฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการมีรายละเอียดดังนี้ครับ

   1 ชื่อ รายละเอียดพนักงานผู้สมัคร

  2 ข้อความ  ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการและหากได้รับการอนุมัติ จะทำให้ความเป็นพนักงานของข้าพเจ้าสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่16 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

  3 ข้อความ ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจเงือนไขในการแสดงความประสงค์ตามประกาศดังกล่าวทุกประการ โดยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนสภาพการจ้างและการลงโทษ อีกทั้งข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินใดๆจากบริษัทอีก นอกจากที่ระบุไว้ในประกาศของบริษัท

  เรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับ

  1 ประกาศดังกล่าวแม้จะตั้งชื่อว่าโครงการเพื่ออาชีพใหม่แต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อเลิกจ้างพนักงานบางส่วน ถ้าพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้รับการอนุมัติถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 หรือเปล่า ถ้าไม่เป็นต่างกันอย่างไรครับ

  2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับอ้างอิงค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าจ้างที่นำมาคำนวณค่าชดเชยต้องนำค่าครองชีพมารวมด้วยหรือเปล่าครับ (ฎีกา 8938/2552) ตามประกาศระบุว่าเฉพาะเงินเดือนสามารถทำได้หรือไม่

  3 จากประกาศและข้อความใบสมัคร เป็นการเลี่ยงกฏหมายหรือมีช่องว่างอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

  4 เงินที่ได้รับเป็นค่าชดเชยสำหรับการเลิกจ้างต้องเสียภาษีอย่างไรครับ มียกเว้นหรือลดหย่อนพิเศษหรือไม่

  ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  สุวรรณ

  คำตอบ

  1. ก็คงเป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นการเลิกจ้างเนื่องจากพนักงานสมัครใจจะลาออกเพื่อเข้าร่วมโครงการ

  2. สิทธิและประโยชน์นั้น เมื่อเป็นการลาออก ก็คงได้เท่าที่เขากำหนดไว้

  3. ก็คงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเลี่ยงกฎหมาย เพราะเขาไม่ได้บังคับให้เข้าร่วมโครงการ แต่เป็นความสมัครใจ

  4. ตอบไม่ได้เพราะไม่เห็นรายละเอียดของเงื่อนไขการช่วยเหลือ ทางที่ดีควรสอบถามสรรพากร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 ตุลาคม 2555