ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048096 หนังสือบันทึกการยินยอม (เลิกจ้าง)ปรางค์12 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  หนังสือบันทึกการยินยอม (เลิกจ้าง)

  เรียน อาจารย์มีชัย

  รบกวนปรึกษาค่ะกรณีเลิกจ้าง ได้รับหนังสือ 3 ฉบับ จากบริษัท ซึ่งทางบริษัทออกหนังสือบันทึกการยินยอม โดยมีบริษัทลงชื่อและให้ดิฉันลงชื่อยินยอม (ตามตัวหนังสือสีน้ำเงิน) ตอนนี้ไม่ทราบว่าดิฉันควรเขียนข้อความอะไรลงไปในหนังสือนี้มั้ย หรือ ว่าไม่ต้องเขียน แล้วทางกฏหมายจดหมายนี้เป็นธรรมมั้ยค่ะ หากนายจ้างไม่จ่ายภายใน 6 เดือน ฟ้องร้องจะชนะคดีมั้ยค่ะ

  1) หนังสือเลิกจ้างระบุว่า บ.ขาดสภาพคล่องทางธุรกิจและประสบปัญหาการขาดทุนในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้าง

  2) หนังสือ เพื่อขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเลิกจ้าง เพื่อยื่นกองทุนประกันสังคม

  3) หนังสือบันทึกการยินยอม ระบุชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน รหัสพนักงาน

  ซึ่งต่อไปนี้เป็นการบันทึกข้อตกลงในการยินยอมเรียกว่า ลูกจ้าง ฝ่ายหนึ่ง เรียกว่านายจ้าง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีความดังต่อไปนี้

  ข้อ 1 ลูกจ้างมีความประสงค์หลังจากออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท.. โดยขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องตามกฏหมายแรงงานและตกลงยินยอมรับเงินช่วยเหลือจากบริษัท โดยบริษัทยินดีให้เงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างเป็นเงิน 80000 บาท

  ข้อ 2 นายจ้างตกลงให้เงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างเป็นเงินตาม ข้อ 1 โดยบริษัท จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้กับพนักงานภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันลิกจ้าง (ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามกำนหด บริษํท จะแจ้งให้พนักงานทราบต่อไป)

  ข้อ 3 เมื่อลูกจ้างได้รับเงินตามข้อตกลงฉบับนี้แล้วทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจเรียกร้องสิ่งใดต่อกันอีก

  บันทึกข้อตกลงยินยอมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตกลงตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน

  ขอแสดงความนับถืออย่างสูงค่ะ

   

   

   

   

   

   

   

  คำตอบ
  1. สิทธิตามกฎหมายแรงงานเป็นสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมาย ไปสละสิทธิไม่ได้  การที่คุณสละสิทธิที่มีอยู่ แล้วไปขอให้เขาช่วยเหลือ หากเขาไม่ช่วยเหลือจะไปเอาอะไรจากเขาได้ล่ะ ความในข้อ ๒ เขาก็บอกอยู่แล้วว่าหากเขาไม่มีจ่ายเขาก็จะแจ้งให้ทราบ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  12 ตุลาคม 2555